Investeren in employee experience is investeren in een beter bedrijfsresultaat

BrandPost By Jeff Kilford, Client Compute Director bij Intel
Dec 18, 2020
IntelIT Leadership

Het leveren van een boeiende customer experience is inmiddels een bekende doelstelling. De bedrijven die hier in slagen, zijn degenen die goed naar hun klanten luisteren en identificeren wat ze beweegt. Maar hoe zit het met medewerkers? Waar veel werkgevers zich doorgaans richten op financiële zaken, is er een groeiende trend onder bedrijven om te begrijpen wat medewerkers ervaren binnen de organisatie. Oftewel, de employee experience.

Intel employee experience
Credit: Intel

Het is net zo belangrijk om naar medewerkers te luisteren als naar klanten om hen te helpen hun werktevredenheid en -ervaring te verbeteren. Het aanbieden van de juiste middelen – of het nu gaat om technologie, HR of een prettige bedrijfscultuur – is van belang voor het creëren van een positieve ervaring voor je medewerkers.

Een recent onderzoek van Forrester toont aan dat een positieve werknemerservaring een drastisch effect kan hebben op het bedrijfsresultaat, want een tevreden medewerker zorgt voor nog betere customer experiences wat weer leidt tot effectiever klantbehoud en groei.

Wat heeft de grootste invloed op de employee experience?

Het korte antwoord: technologie. Veel medewerkers werken nu al een tijd vanuit huis en daarmee is technologie een essentieel onderdeel van hun dagelijks leven geworden. Wanneer technologie dan niet aan de verwachtingen voldoet, lijdt niet alleen de productiviteit van de medewerkers daar onder, maar ook hun ervaring en motivatie. We weten allemaal hoe vervelend het is om te moeten werken met traag internet of een continu vastlopende laptop of apps.

Uit een ander onderzoek van Forrester, in opdracht van Intel en Lenovo, kwam naar voren dat zestig procent van de IT-managers een stijging van tien procent in werknemerstevredenheid zag door de tevredenheid met hun technologie te verbeteren – en het is de investering waard. Hetzelfde onderzoek toont namelijk ook aan dat IT-beslissers hun huidige investering in employee experience gemiddeld vijf keer terugverdienen. Dat betekent dat elke geïnvesteerde euro vijf euro oplevert in de vorm van verhoogde productiviteit, meer flexibiliteit en hogere klanttevredenheid.

IT-beslissers en medewerkers nog niet op een lijn

Maar hoewel IT-beslissers het belang inzien van een verbeterde werknemerservaring is er een zekere discrepantie tussen hun strategie en wat medewerkers willen en nodig hebben om hun werk goed te doen. Ondanks de focus op betere technologie om medewerkers te ondersteunen, kijken IT-beslissers toch vooral naar de levensduur van hun technologische investeringen en niet naar het effect ervan op de medewerker.

IT-beslissers en medewerkers zijn van mening dat pc’s snel en betrouwbaar moeten zijn en een goede verbinding moeten hebben, maar dat is niet wat de meeste medewerkers ervaren. Uit ons onderzoek blijkt dat van 50 procent van de medewerkers de laptop verouderd is of niet voldoet, terwijl bij nog eens 44 procent de laptop vaak stukgaat. 46 procent zegt vaak te worden onderbroken in zijn of haar werk doordat de software regelmatig niet goed functioneert. Deze frustratie van medewerkers over technologie verstoort hun dag en kan zelfs leiden tot meer burn-outs.

IT-beslissers kunnen de medewerkerstevredenheid heel eenvoudig verbeteren door in betere laptops te investeren. Slechts 33 procent van de respondenten gaf aan bijzonder tevreden te zijn met de huidige, door het bedrijf beschikbaar gestelde laptop. Dit lage percentage is toe te wijzen aan het feit dat maar 30 procent aangeeft dat hun laptop of desktop goed presteert bij het werken in teamverband.

Het verbeteren van de medewerkerstevredenheid

Het effect van technologie op een goede employee experience kan niet genoeg worden benadrukt. 77 procent van de fulltime medewerkers gaf aan dat hun pc een belangrijke rol speelt in hoe zij hun dagelijkse werk beleven en hoe gemotiveerd ze zijn. Verder zijn zij het erover eens dat pc’s een grote factor zijn bij het verhogen van de klanttevredenheid (69 procent), omzetgroei (62 procent) en het behoud van medewerkers (55 procent).

Wil je de werknemerservaring verbeteren? Betrek ze dan bij het aankoopproces van pc’s. De meeste organisaties nemen beslissingen over de aanschaf van apparaten zonder hun medewerkers, die er dagelijks mee werken, hierbij te betrekken. IT-beslissers kijken toch vooral naar kosten, beheersbaarheid en beveiliging. Maar beheersbaarheid en een betere werknemerservaring hoeven elkaar niet in de weg te staan. Door te kiezen voor moderne apparaten met ingebouwde software voor IT-beheer is een betere employee experience én beveiliging heel haalbaar.