De nadelen van shared hosting

BrandPost By CIO Editor on behalf of TransIP
Jan 20, 2021
Enterprise StorageManaged Cloud ServicesServer Virtualization

Wanneer je als ondernemer een eigen website beheert, wil je natuurlijk dat die goed bereikbaar is en snel reageert. De prestaties van een website zijn echter voor een belangrijk deel afhankelijk van de server waarop die gehost wordt. Helaas staan veel ondernemers hierbij niet voldoende stil. Het is zinvol om je goed te verdiepen in de mogelijkheden, want de doorgaans tot standaard verheven shared hosting heeft meer nadelen dan je misschien zou verwachten.

science in hd
Credit: Client supplied art

Wat is shared hosting?

De bestanden die samen jouw website vormen, staan ergens op een webserver. Maar in veel gevallen heb je die server niet voor jezelf alleen. Het apparaat deel je vaak met andere partijen, die er ook hun website op stallen. Als daar een website bij zit die veel dataverkeer genereert en dus ook het nodige van de server vraagt, kan dat ten koste gaan van de prestaties van je eigen website. Vergelijk het maar met de lijnbus die steeds moet stoppen om een andere passagier te laten in- of uitstappen. Als jij de enige passagier zou zijn, schoot het veel beter op!

Wat zijn de alternatieven?

In plaats van shared hosting kun je natuurlijk ook kiezen voor dedicated hosting. In dat geval heb je een eigen webserver, helemaal exclusief voor jouw website. Natuurlijk biedt dat veel voordelen, maar je zult er ook een stuk dieper voor in de buidel moeten tasten. Logisch natuurlijk, want de hostingprovider kan geen extra gelden genereren vanuit andere gebruikers, omdat die er niet zijn. Il je die hoge kosten voorkomen, dan kun je kiezen voor een VPS-server. Deze ‘virtual private server’ biedt dezelfde voordelen als een dedicated server, maar tegen aanmerkelijk geringere kosten.

Werkwijze

Bij een VPS-server is nog steeds sprake van delen met anderen, maar dat gebeurt door middel van virtuele servers die op zichzelf staan en dus ook onafhankelijk van elkaar werken. De mate waarin de ene virtuele server belast wordt, vormt geen belemmering voor de andere virtuele server. Wanneer je kiest voor VPS hosting, zul je zelf wel enige kennis van zaken moeten hebben. Het onderhouden van de virtuele server is namelijk primair jouw taak. Eventueel zou je ervoor kunnen kiezen om dat uit te besteden, maar dat levert uiteraard hogere kosten op.

Opschalen

Bij gebruik van een VPS-server is het veel eenvoudiger om de capaciteit van je webserver uit te breiden. Dat opschalen is simpel en vereist nauwelijks extra handelingen.