Dit worden de 5 grootste tech-bedreigingen voor het bedrijfsleven

BrandPost By Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix
Feb 10, 2021
Security

De coronacrisis heeft laten zien hoe snel organisaties kunnen digitaliseren en moderniseren als het er echt toe doet. De high-tech toekomst van werk, een jaar geleden nog een vergezicht, is hiermee in sneltreinvaart dichterbij gekomen. Deze toekomst brengt ontzettend veel kansen met zich mee: flexibele werkmodellen, meer mogelijkheden voor het wereldwijd werven van professioneel talent en hogere productiviteit. Maar nieuwe technologieën brengen ook bedreigingen met zich mee, waar menig topmanager wakker van zal liggen.

Citrix tech threats
Credit: Citrix

Volgens Nederlandse C-level managers zijn dit de vijf meest significante bedreigingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen – en hoe je hiermee om kunt gaan.

  1. Cybercriminaliteit en big data-lekken

Een recent onderzoek van Citrix naar hoe het bedrijfsleven eruit zal zien in 2035 gaat ook in op mogelijke bedreigingen. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse C-level managers zich het meest zorgen maken over hacks van de kritieke infrastructuur (89%) en big data-lekken (86%).

Er is geen twijfel over mogelijk dat het massale thuiswerken gangbare opvattingen over cybersecurity op zijn kop heeft gezet. Netwerken die ooit veilig waren, bleken plotseling problematisch, omdat er veel nieuwe aanvalsmogelijkheden ontstonden.

INTERPOL detecteerde tussen januari en april 2020 zo’n 907.000 spamberichten, 737 malware-incidenten en 48.000 kwaadaardige URL’s, allemaal gerelateerd aan COVID-19. Grote ondernemingen, overheden en kritieke infrastructuur waren de belangrijkste doelwitten. Ook werden in het eerste halfjaar van 2020 verschillende grote ondernemingen het slachtoffer van grootschalige hacks, waarbij accountgegevens en gevoelige, vertrouwelijke en financiële data werd buitgemaakt.

Nu meer mensen vanuit huis werken op persoonlijke apparaten, vaak via commerciële internetverbindingen, worden deze vaker het doelwit van criminelen. Om dit verhoogde risico te bestrijden, zouden bedrijfsleiders een Zero Trust-aanpak moeten hanteren; een contextgedreven beveiligingsmodel dat gebaseerd is op de veronderstelling dat niemand automatisch vertrouwen verdient.

Door gebruik te maken van meerdere verificatiecriteria, zoals inloggegevens, het tijdstip van toegangsverzoeken en apparaatgegevens, geeft Zero Trust-beveiliging alleen toegang tot bedrijfsgegevens op afstand wanneer gebruikers hun identiteit volledig kunnen bewijzen. Voor de beste resultaten zou een Zero Trust-aanpak moeten worden gecombineerd met multifactorauthenticatie en single sign-on (SSO).

  1. Storingen in AI- en machine learning-oplossingen

AI kan medewerkers in potentie een enorme productiviteitsboost geven, bijvoorbeeld door veel repetitief werk te automatiseren. Uit het Work 2035-onderzoek blijkt dan ook dat 80% van de Nederlandse C-level managers gelooft dat AI hun besluitvorming en productiviteit in de toekomst significant zal verbeteren.

Het Citrix onderzoek toont tegelijkertijd aan dat AI verschillende potentiële risico’s met zich meebrengt voor organisaties. 90% van de ondervraagde managers gelooft dat storingen in AI en machine learning wereldwijd de komende 15 jaar een aanzienlijk risico zullen vormen. Dit soort storingen kan leiden tot productiviteitsverlies, of zelfs de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

De voordelen moeten dus worden afgewogen tegen de valkuilen van een zakelijke infrastructuur die te afhankelijk is van (nog onvolwassen) AI-oplossingen én het risico van kwaadaardig gebruik van deze technologieën. Een gedegen risicoanalyse is dan ook cruciaal in het geval je de implementatie van dit soort oplossingen overweegt.

  1. Overheidsregulering

Managers zien ook beren op de weg wat betreft overheidsregulering van nieuwe technologieën. 91% verwacht dat de overheid de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals AI zou kunnen blokkeren, waarmee ook het groeipotentieel van hun organisaties kan worden beperkt.

Vooralsnog hebben de meeste regeringen een afwachtende houding aangenomen ten aanzien van wet- en regelgeving met betrekking tot AI, maar het ethisch en verantwoord gebruik van AI blijft een heet hangijzer. Er is momenteel nergens ter wereld vergevorderde wet- en regelgeving die ingaat op het ethisch gebruik van AI. De komende jaren zal dit naar verwachting veranderen.

Het potentiële risico van toekomstige wetgeving en de impact op bedrijfsprocessen zou dan ook meegenomen moeten worden in iedere investering in AI-technologieën.

  1. Blockchain-storingen

86% van de ondervraagde managers verwacht dat blockchain-storingen de komende jaren een groeiend risico zullen vormen. Consultancybureau Deloitte voorspelt dat in de jaren ‘20 blockchain-technologie wereldwijd zal worden geïmplementeerd en neemt het zelfs op in hun top vijf van strategische prioriteiten.

Er wordt binnen organisaties vooralsnog overwegend kleinschalig geëxperimenteerd met blockchain-technologie. Maar wanneer deze technologie de komende jaren volwassen wordt, zal logischerwijs meer geïnvesteerd worden in robuuste blockchain-oplossingen. Maak deze investeringen niet halsoverkop: de risico’s die blockchain met zich meebrengt voor organisaties zijn nog niet goed te doorgronden.

Een van de meest veelbelovende blockchain trends in 2020 was BaaS – Blockchain as a Service. Deze cloudgebaseerde dienst stelt gebruikers in staat om hun eigen digitale blockchain-producten te ontwikkelen. Maar net zoals bij andere XaaS-leveranciers is het ook bij BaaS belangrijk om de beveiliging van de leverancier zeer goed door te lichten.

  1. Cloudstoringen

Hoewel de uitval van clouddatacenters zorgwekkend is voor 86% van managers, staat het toch relatief laag op de lijst van vermeende bedreigingen. In 2020 werd cloudtechnologie de backbone van menig digitaal ecosysteem, zodat organisaties zich snel konden aanpassen om te overleven tijdens de coronacrisis.

Ook de verdere uitrol van digitale workspaces ter ondersteuning van decentraal werken zal sterk afhankelijk zijn van cloudgebaseerde technologie. Wanneer organisaties afhankelijk worden van de cloud, moeten er wel maatregelen worden getroffen om de bedrijfscontinuïteit te borgen.

Om de negatieve gevolgen van toekomstige cloudstoringen te beperken, kunnen organisaties multi-cloudoplossingen overwegen, of meerdere, redundante clouddiensten. Zo is hun data beter beschermd.

Nieuwe technologieën maken werk niet alleen prettiger en efficiënter, maar brengen ook nieuwe digitale bedreigingen met zich mee. Cybercriminelen profiteren al volop van nieuwe kwetsbaarheden. Het is dan ook belangrijker dan ooit dat C-level managers zich bewust zijn van de risico’s die nieuwe technologieën introduceren en dat ze zorgvuldige risicoanalyses consequent meenemen in de besluitvorming. Zo kunnen organisaties ervoor zorgen dat de impact van verstoringen beperkt blijft en medewerkers productief blijven.