Drie redenen voor de steeds snellere transitie naar de cloud

BrandPost By Patrick van de Werken - Vice President North Eastern Europe & Russia (CIS) – NEEUR, Nutanix
Mar 11, 2021
Cloud Computing

Waar jaren geleden het besparen op kosten de belangrijkste reden was voor de transitie naar de cloud, ligt de focus nu steeds vaker op grotere flexibiliteit en verbeterde security. Ook de pandemie heeft grote invloed op de adoptie van de cloud. Zo waren organisaties die al in de cloud werkten beter in staat hun werkzaamheden voort te zetten in het afgelopen jaar.

Nutanix cloud
Credit: Nutanix

Verder zijn, volgens Gartner, de investeringen in infrastructuur-services in de cloud de laatste jaren enorm gestegen. Van ‘slechts’ 44 miljard dollar in 2019, naar 63 miljard dollar in 2020. De verwachting is dat de uitgaven in de cloud in 2021 verder zullen stijgen tot 81 miljard dollar en dat cloud-oplossingen in 2024 goed zijn voor 45 procent van de investeringen in infrastructuur, applicaties en outsourcing van bedrijfsprocessen. Ondanks dat investeringen in traditionele datacenters nu nog hoger liggen – zo’n 188 miljard dollar in 2019 – is er wel een daling van ruim 10 procent zichtbaar ten opzichte van 2018. De trend richting de cloud wordt daarmee wederom bevestigd.

Ook de beweegredenen van organisaties om te investeren in de cloud zijn door de jaren heen veranderd. De laatste jaren lag de nadruk vooral op het abonnementsmodel, waardoor de vele losse investeringen konden worden ingeruild door vaste maandelijkse kosten. De wens om IT-uitgaven te verlagen, was op dat moment dan ook de drijvende kracht achter de adoptie van de cloud. Tegenwoordig ondervinden organisaties dat de verplaatsing naar de cloud niet altijd meer goedkoper is dan traditionele IT-oplossingen, maar dat deze verplaatsing het geld alsnog meer dan waard is. De kosten wegen inmiddels niet meer op tegen de andere voordelen die cloud-services bieden op het gebied van flexibiliteit, AI en security.

Flexibiliteit

In onzekere tijden moeten organisaties beschikken over de flexibiliteit om strategieën snel aan te passen en nieuwe oplossingen te proberen. Daarnaast moeten zij de mogelijkheid hebben om werkzaamheden op of af te schalen wanneer nodig. Het overstappen op e-commerce door fysieke winkels, het leveren van eten aan de deur door restaurants en meetings faciliteren in Zooms, zijn enkele voorbeelden van hoe men zich heeft moeten aanpassen ten tijde van pandemie. Alleen de cloud biedt de flexibiliteit en capaciteit die nodig is om een dergelijke fundamentele verandering te ondersteunen, zonder dat de kosten de pan uit rijzen. 

AI

De cloud biedt daarnaast de mogelijkheid nieuwe oplossingen te testen. Google Cloud AI is een goed voorbeeld van hoe cloud-services kant-en-klare oplossingen bieden die klanten zelf kunnen toepassen in hun oplossingen en ontwikkeltools. De AI-revolutie heeft nog geen vlucht genomen, maar de meeste mensen realiseren zich wel dat het een krachtige technologische oplossing is die de potentie heeft beslissingen en processen te automatiseren en versnellen in de komende jaren. En het is in de cloud waar AI-services hun potentieel kunnen realiseren.

Security

In het verleden werd security vaak gezien als zwakte van cloud-services. Men heeft zich inmiddels echter gerealiseerd dat het tegenovergestelde waar is. Weinig organisaties kunnen zelfstandig een veilige IT-omgeving creëren. Cloud-providers hebben deze kennis wel. Daarnaast beschikken zij over inzicht in security-dreigingen en kunnen zij processen creëren om deze dreigingen te detecteren en te neutraliseren.

In de komende jaren verwacht ik dat het aantal organisaties dat gebruik zal gaan maken van de cloud-platformen enkel toeneemt. Dit is echter een continu proces dat jaren in beslag zal nemen. Naast cloud-oplossingen zullen traditionele datacenters voorlopig nog wel blijven bestaan, maar het zijn juist de organisaties die investeren in het gebruik van de cloud die uiteindelijk het best uitgerust zijn voor wat de toekomst ons zal brengen.