Innovatie in Nederland loopt achter

BrandPost By Sander Almekinders
Apr 30, 2020
InnovationTechnology Industry

Breek door de traditionele gelaagdheid heen, zowel intern als extern

Industry Manufacturing
Credit: T-Systems

T-Systems introduceerde recent met Digital Solutions een nieuwe benadering van de Nederlandse markt als het gaat om Industry 4.0. Wij gingen in gesprek met Sake Algra, de MD Nederland, om het  te hebben over het waarom van deze lancering.

In essentie, gaat Digital Solutions zich bezighouden met het nog beter verankeren van Industry 4.0 bij Nederlandse bedrijven. Denk hierbij vooral aan de maakindustrie in de breedste zin van het woord, waar de fysieke en de digitale wereld aan elkaar gekoppeld moeten worden om mee te kunnen richting de toekomst. Nieuwe technologieën, zoals IoT, 5G, AI en M2M, vergroten de concurrentiepositie van bedrijven en zorgen ervoor dat ze hun toekomstige business verder kunnen ontwikkelen. Dan is het wel belangrijk dat ze weten hoe ze de technologieën het beste kunnen inzetten om er ook daadwerkelijk het beste uit te halen. Dit is vaak nog niet duidelijk bij veel bedrijven.

Gaat het dan niet goed in Nederland op dit gebied? “Dat is wat te sterk gesteld en ook zeker niet het geval,” aldus Algra. “In Duitsland is men alleen een flink stuk verder op dit gebied en ook in andere landen lopen de nodige initiatieven.” Dat laatste is uiteraard iets waar Algra en T-Systems als geheel goed zicht op hebben, aangezien T-Systems onderdeel is van Deutsche Telekom. “In Nederland zitten we nog te veel in de Proof-of-Concept (PoC)-fase en ook op het gebied van 5G loopt de BV Nederland helaas niet bepaald voorop,” voegt hij hieraan toe.

C-suite heeft een uitdaging

In het algemeen gaat het over twee zaken: hyperconnectiviteit en data-gericht denken. Dat zijn natuurlijk mooie termen, maar wat betekent dit nu eigenlijk voor het bedrijfsleven? Conceptueel zien veel beslissers hier ook echt wel de waarde van in en ziet men het als een belangrijke ontwikkeling voor de toekomst van hun business. Onder de streep moet je er natuurlijk ook een keer aan beginnen. En daar wringt de schoen nu net. Want wat betekent dit specifiek voor mijn organisatie? Uiteindelijk zijn het de nieuwe businessmodellen die de meerwaarde aan moeten tonen zowel op financieel vlak als op het vlak van de nieuwe kansen in de markt, maar hier ontbreekt vaak de kennis, zowel bij IT als bij de business.

Van een CIO kun je eigenlijk niet verwachten dat hij of zij de lead neemt bij zoiets als Industry 4.0, geeft Algra aan: “Veel CIO’s vinden het lastig om technologische innovaties goed in te zetten voor de processen in de productie omgevingen binnen hun eigen organisatie, zeker in de industrieën waar Industry 4.0 op gericht is, zoals de maakindustrie in al zijn verschijningsvormen.” Tel daarbij op dat een CFO vooral – en terecht overigens – naar de financiën kijkt en dat veel CIO’s nog aan de CFO rapporteren. Het resultaat is dat je niet altijd direct een goed draagvlak of startpunt voor innovatie hebt.

Er zijn op dit niveau binnen organisaties echter wel de nodige zaken aan het veranderen, zo constateert Algra. Zo ziet hij de koppeling tussen CIO en CFO langzaam maar zeker minder sterk worden en is er natuurlijk de opkomst van de CDO, de Chief Digital Officier, die zich primair bezighoudt  met de digitalisering binnen bedrijven. Waar de CIO uiteindelijk belandt, is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. “Het kan best zijn dat CIO en CDO twee naast elkaar bestaande functies blijven, waarbij de CIO verantwoordelijk wordt voor het operationeel houden en door ontwikkelen van de huidige omgeving,” geeft Algra zijn visie op de toekomstige rol van de CIO.

Sake Algra, Managing Director van T-Systems Nederland Sake Algra

Business moet overtuigd worden

Als de innovatie er op dit moment niet (alleen) op C-level doorheen te krijgen is, waar moeten organisaties maar ook bedrijven zoals T-Systems zich dan op richten?  “We moeten de business overtuigen, vandaar dat we het Digital Solutions-team hebben opgezet,” geeft Algra aan. Aan de  andere kant moeten klanten van T-Systems ook beseffen dat innovatie ook heel goed vanuit de business kan ontstaan. De board is dan meer sturend en strategisch betrokken bij het proces.

De kern hiervan is uiteindelijk meer verticale specialisatie, oftewel verdieping in hoe de business van een klant eruit ziet en welke processen tot welke bedrijfsresultaten leiden. “Alleen zo kan T-Systems, samen met de IT-afdeling, laten zien aan de business wat de meerwaarde is van nieuwe technologieën voor hun bedrijf,” stelt Algra. Met name bij grote organisaties is het gat tussen business en IT vaak groot. Daar kan T-Systems een belangrijke rol spelen volgens hem: “Wij hebben de kennis van hun bedrijfskritische data-infrastructuur en zijn een goede sparringpartner als het gaat om de mogelijkheden van nieuwe technologieën voor de business en kunnen op die manier de klanten helpen dit gat te dichten.” Dit moet dan uiteindelijk leiden tot nieuwe business-mogelijkheden voor bedrijven.”

Als voorbeeld van wat hij bedoelt, vertelt Algra ons over het smart boiler project van Eneco, dat met meerdere partijen is neergezet. Met behulp van slimme algoritmes wordt de SlimmeBoiler Module op afstand automatisch aangezet zodra er (te) veel groene stroom beschikbaar is. Het water in de boiler wordt dus opgewarmd met wind- of zonne-energie. T-Systems zorgt in deze samenwerking voor een eigen veilige internetverbinding en platform, separaat van de internetverbinding(en) die consumenten zelf hebben. Het platform verzamelt en beheert alle gegevens. Eneco heeft hierdoor realtime inzicht in deze data. Zo is het energiebedrijf in staat alle elektrische boilers voortdurend in de gaten te houden om meer groene energie te gebruiken en kunnen klanten op een voordelige manier hun energiegebruik inzetten. Het is daarnaast ook mogelijk om proactief onderhoud te verrichten.

Het punt dat Algra wil maken, is dat je dit soort dingen alleen maar kunt doen samen met en voor klanten als je goed genoeg begrijpt waar ze mee bezig zijn. Vandaar dus de focus op verticale specialisatie.

Geen 1-op-1 meer

Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat er tegenwoordig met veel partijen samengewerkt wordt om innovatie te realiseren. Dat is waar Digital Solutions voor gelanceerd is. Voor T-Systems is het doel hiervan om een goede relatie op te bouwen met klanten, de juiste vragen te stellen, maar vooral ook te luisteren en te begrijpen wat bedrijven willen. Alleen op deze manier komt er een oplossing die werkt, is de overtuiging. Hierbij zijn zaken zoals de in te zetten technologie en de partners die aangehaakt moeten worden, van secundair belang, de business van de klant staat voorop.

“Wij laten als innovatie partner meerdere afdelingen/modules binnen de organisatie met elkaar samen werken om digitale innovaties te bewerkstelligen. Zowel business als IT komen hierdoor bij elkaar,” vat Algra het nog eens samen. Het is niet zo dat C-level buitenspel staat uiteraard, want onder de streep moeten een CIO en CEO nog wel hun goedkeuring geven voor de plannen die gemaakt worden in samenwerking met alle andere lagen.

Schaalbaarheid speelt ten slotte ook een belangrijke rol in de nieuwe manier van zakendoen waarvoor Digital Solutions is gelanceerd, zo leren we. Alleen zo voeg je echt waarde toe aan innovatie. “Om dat te kunnen bieden, moeten klanten en leveranciers verder gaan dan PoC’s alleen,” stelt Algra. “Het moet duidelijk worden dat het geen 1-op-1 business meer is.” Je moet tegenwoordig met meerdere partijen gaan praten en uiteindelijk samenwerken om alles goed schaalbaar te maken, is Algra’s inschatting. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden bij het opzetten van smart cities. Daar kun je eigenlijk niets zonder dat je met meerdere partijen op een lijn zit.

Blijf alert

De boodschap van Algra en daarmee T-Systems is duidelijk. Klanten, maar ook leveranciers en partijen zoals T-Systems moeten goed kijken wat de optimale samenwerking is voor de klant en kijken naar de beschikbare technologieën om zo digitalisering te optimaliseren. Dat is iets waar het Digital Solutions-team van T-Systems mee kan helpen uiteraard, maar zal ook marktbreed gedragen moeten (blijven) worden. Alleen dan kunnen we als land nog beter gebruikmaken van de mogelijkheden die door Industry 4.0 geboden worden.