De transformatie leveren die werknemers verwachten

BrandPost By Jeroen Hagen, Sales manager Data Center Group, Lenovo
Aug 01, 2020
Data CenterIT Leadership

Lenovo Think Human
Credit: Lenovo

Het bedrijfsleven weerspiegelt de samenleving die haar omringt, aangezien veranderingen in maatschappelijke normen en culturele waarden op natuurlijke wijze in kantooromgevingen terechtkomen. Bedrijven bestaan immers uit mensen.

Wat minder voor de hand ligt, is dat de relatie in twee richtingen werkt: het bedrijfsleven speelt ook een belangrijke rol bij het stimuleren van positieve veranderingen in de samenleving. Van een eerlijke weerspiegeling van geslachten, rassen en religies tot het geven van een voorbeeld op het gebied van milieu, wat de standaard wordt in werkomgevingen, kan de veranderende status-quo op een breder niveau helpen vormgeven.

Door invloeden zowel op het basisniveau als door een nieuwere generatie van maatschappelijk bewuste leiderschapsteams, is verantwoord ondernemen een integraal onderdeel geworden van hoe ondernemingen opereren. Nu zakelijke besluitvormers nadenken over hoe hun organisatie zal veranderen en zich zal aanpassen na COVID, is het nooit zo relevant geweest om het onderwerp verantwoord ondernemen aan te pakken.

Veranderende gevoelens

 Om deze onderwerpen beter te begrijpen, heeft Lenovo onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in wat IT-besluitvormers en netwerkgebruikers in EMEA van hun werkgever verwachten met betrekking tot digitale transformatie en de mate waarin sentimenten rond verantwoord ondernemen hebben gemanifesteerd.

Verandering kan vaak een langzaam proces zijn. Maar als de verandering eenmaal van kracht is geworden, kan het ondenkbaar lijken dat de dingen ooit op de oude manier terugkeren. Neem bijvoorbeeld onze huidige wereldwijde omstandigheden. Het concept werk heeft altijd een impliciete associatie gehad met een fysieke werkruimte. In de afgelopen tien jaar werd het werken op afgelegen locaties zoals huizen en cafés, in samenhang met de vooruitgang op het gebied van laptops, mobiele apparaten, VPN’s en virtuele desktops, meer toegestaan, maar was het zelden de standaard.

Organisaties die ooit concepten zoals remote en flexibel werken negeerden, omarmen het nu en begrijpen de noodzaak om menselijke behoeften boven bedrijfsdoelstellingen te stellen tijdens de COVID-19-uitbraak. Hoewel sommige werknemers staan te springen terug te keren naar hun kantoorroutines, is het niet onwaarschijnlijk dat niet-conventionele manieren van werken in een ander daglicht zijn geplaatst dan voorheen.

Lenovo Think Human IT decisions Lenovo

Waar en hoe werknemers werken, is echter slechts één onderdeel van bredere transformatie-inspanningen, waarbij sommige gebieden nog moeten worden aangepast aan veranderende verwachtingen. Een van de punten die uit het onderzoek naar voren kwam, waren de tekortkomingen in het prioriteitsniveau dat aan menselijke factoren wordt toegekend bij de besluitvorming. De resultaten tonen aan dat 62% van de IT-managers aangeeft dat hun investeringsbeslissingen volledig bedrijfsgericht zijn, en slechts 6% van de IT-managers in EMEA verklaart dat hun IT-besluitvorming gebruikersgericht is.

Deze scheve verhouding suggereert dat technologische besluitvorming doorgaans niet breed genoeg is om alle gevolgen ervan in overweging te nemen. De productiviteitswinst komt immers van mensen die profiteren van technologische mogelijkheden, niet van de technologie zelf.

Mensen zijn belangrijk

Het onderzoek biedt een reeks aan inzichten over wat de verschillende effecten van transformatie zijn, en wat de IT-managers zelf belangrijk vinden als deelnemers aan intelligente transformatie.

Een belangrijk inzicht betreft de houding van ondervraagden ten opzichte van de ethische en duurzaamheidspraktijken van de leverancier. 78% vindt een ethische supply chain belangrijk of zeer belangrijk bij het investeren in nieuwe technologieën. Daarnaast noemde 74% de milieu-impact van de supply chain en 72% noemde de duurzaamheidseffecten van het productieproces van de technologie als belangrijke factoren bij investeringsbeslissingen.

Andere belangrijke factoren bij hun aankopen die door de respondenten werden genoemd, waren onder meer het energieverbruik van de technologie (75%), eerlijke behandeling van leveranciers in betalingsvoorwaarden (79%) en de toegankelijkheid van technologie voor minder valide werknemers (78%).

Deze bevindingen tonen aan dat verantwoord ondernemen een brede factor is die niet alleen begint en stopt bij de kantoordeuren, maar zich uitstrekt over de interne IT-activiteiten van het bedrijf en het bredere netwerk daaromheen. Aangezien deze houdingen blijven ontwikkelen, zal de noodzaak voor ondernemingen om op verantwoorde wijze met leveranciers samen te werken, waarschijnlijk hoger op de bedrijfsagenda komen te staan.

Maak verantwoordelijkheid prioriteit

Uit het onderzoek blijkt dat met het negeren van verantwoordelijkheid als bedrijfsprioriteit een grote kans misgelopen wordt in het creëren van een samenhangende en aantrekkelijke werkplek. De focus op mensgerichte doelstellingen is een zakelijke kans, geen belemmering. Door IT-beslissingen af te stemmen op de verwachtingen van gebruikers, voegt het bedrijf de daad bij het woord.

We weten dat positieve verandering na verloop van tijd zal komen. Maar als industrie kunnen we helpen deze te versnellen en de effecten ervan te versterken. In het kielzog van de COVID-19-lockdowns is het nu het moment voor organisaties om menselijk te denken in hoe ze overwegingen van technologie benaderen. Dit is de kans om mensen centraal te stellen in technologische beslissingen en de kansen te omarmen die slimmere technologie creëert.

Wanneer bedrijven mensen centraal stellen in IT-implementatie, zullen we een groter aantal verantwoordelijke bedrijven zien ontstaan, met positieve veranderingen voor zowel organisaties als de bredere samenleving van dien.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport of bezoek www.lenovoxperience.com