Sponsored

Belang van snelle recovery wordt te weinig onderkend

Met een sterk toegenomen risico op besmetting met ransomware zijn goede voorzieningen voor disaster recovery, ten einde de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, belangrijker dan ooit. Toch krijgt het onderwerp nog lang niet altijd de aandacht die het verdient. We spraken hierover met Wim de Meyer en Mathias Caluwaerts van Orange Cyberdefense Belgium.
Orange Cyberdefense
Orange Cyberdefense