Het jaar van de technologische verbinding

BrandPost By Steve Treagust, Global Industry Director Finance, HCM & Strategy van IFS
Feb 04, 2020
IT Leadership

Financiu00ebn en human capital management (HCM) vormen een belangrijke basis van bedrijfsactiviteiten en worden beu00efnvloed door onvoorspelbare veranderingen in bedrijfsmodellen, klantverwachtingen, marktrisico's, regelgeving en nieuwe technologieu00ebn.

Trends
Credit: Trends

Door geopolitieke instabiliteit zoals Brexit en de wereldwijde groei van economisch en sociaal populisme, moeten HCM en financiën voor organisaties over de hele wereld flexibel genoeg zijn te kunnen omgaan met deze constante veranderingen. Wat staat er op dit gebied te gebeuren in 2020?

Voorspelling 1: Procesinnovatie dwingt evolutie

Artificial intelligence (AI), robotic process automation (RPA) en het internet of things (IoT) brengen nieuwe kansen met zich mee en creëren nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan de organisatie. We hebben daarom medewerkers nodig met diepgaand begrip van deze technologieën om ze creatief te kunnen toepassen op zakelijke problemen, markten op een unieke manier aan te spreken en om nieuwe product- of servicecategorieën te vormen.

Een van deze opkomende bedrijfsdisciplines is servitization, waarbij goederen worden geleverd als een dienst of worden uitgebreid met services. Deze strategie heeft een aantal voordelen: de omzet wordt dankzij een abonnementsvorm terugkerend en levert voorspelbare inkomstenstromen op. De technologie stelt leidinggevenden ook in staat proactief nieuwe bedrijfsprocessen en kansen te creëren. Bovendien helpt het bedrijven te reageren op belangrijke externe trends zoals duurzaamheid. Audit- en rapportagemogelijkheden zijn hierbij van fundamenteel belang.

Ik voorspel dat we dit jaar ten minste twee nieuwe, mondiale bedrijven zullen zien die hun markt verstoren door creatieve toepassing van disruptieve technologieën.

Voorspelling 2: Nieuwe technologieën dwingen organisaties bijscholing en omscholing te prioriteren

Door de veranderende technologieën moet het menselijk kapitaal flexibeler worden. Ook de interne organisatie van IFS is meer gericht op leren en ontwikkeling dan ooit te voren. Het juiste proces begint met de werving, ongeacht of het gaat om intern personeel of externe outsourcingspartners. Naarmate nieuwe technologieën op de markt komen, zullen bedrijven steeds meer te maken krijgen met een kloof tussen interne vaardigheden en het aantal te vervullen posities. Volgens een rapport van McKinsey zijn we nu getuige van de transitie naar strategisch HCM. Dit houdt in dat wanneer een bedrijf RPA wil introduceren binnen de organisatie en rendement op de investering wil behalen, de juiste vaardigheden vertegenwoordigd moeten zijn binnen het team. Hierbij is een solide wervingsproces gericht op universiteiten en andere bedrijven essentieel. Ook moet bestaand personeel doorlopend worden bijgeschoold. Het WEF voorspelt dat 58 procent van de bedrijven tegen 2022 nieuwe technologieën zal hebben ingezet. Maar waar zal het aanbod van experts in augmented, artificial en mixed reality vandaan komen? En begrijpen zij ook de zakelijke problemen die de technologieën moeten oplossen? In de moderne, wereldwijde zakelijke omgeving moet een cultuur van doorlopende ontwikkeling ontstaan die flexibel genoeg is om de bedrijfsculturen in de verschillende landen en regio’s te respecteren. Daarom voorspel ik dat we in 2020 een toenemende belangstelling voor een leven lang leren zullen zien, verankerd door agile denkers vanuit het middenmanagement die naar hogere functies worden gepromoveerd.

Voorspelling 3: governance en duurzaamheid verbinden innovatie en vaardigheden

Innovatie en de juiste vaardigheden zijn belangrijke stukjes van de bedrijfspuzzel. Ze moeten waarde leveren op een manier die duurzaam is en binnen de parameters van solide corporate governance valt. Het bereiken van duurzaamheidsdoelen is niet alleen een kwestie van extern imago: klanten en andere belanghebbenden vragen om échte actie.

De moeilijkheid is dat er geen universele overeenstemming bestaat over wat ‘duurzaam’ betekent in het kader van wettelijke normen. Naarmate bedrijven steeds meer wereldwijd actief zijn, moeten HCM en financiële systemen zich naadloos aanpassen aan de wereldwijde wettelijke normen en de verwachtingen van belanghebbenden.

Wetgeving blijft echter altijd achter bij de realiteit. Ik denk dat we kunnen stellen dat duurzaamheidseisen verder zullen blijven reiken dan wat wettelijk verplicht is. De ISO 26000-richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zal niet op korte termijn verplicht worden gesteld; in plaats daarvan geloof ik dat zakelijke inkopers en consumenten hun eigen holistische benadering zullen gebruiken om te bepalen of een bedrijf door de beugel kan. Dit is niet alleen om te voldoen aan de eisen van hun eigen klanten, maar ook om schandalen te voorkomen zoals het Volkswagen emissie-schandaal uit 2015, de problemen met riskmanagement bij PG&E of juridische problemen zoals bij TC Energy voor de lekkage bij de Keystone-pijpleiding.

Een brede benadering van bedrijfssoftware en -gegevens is vereist om alle bedrijfsinitiatieven vanuit één centraal gezichtspunt te beheren. Ik voorspel dat enterprise-technologieën die in 2020 slagen, technologieën zullen zijn die een gecentraliseerde strategie hebben voor de analyse van hun bedrijfsinformatie. Dit geeft betrouwbaar inzicht in de herkomst van materialen en de omstandigheden waaronder producten worden vervaardigd.

Waar technologie in het verleden verbeteringen in bedrijfsprocessen heeft opgeleverd, zal het in de toekomst een meer centrale rol spelen in de wijze waarop we waarde creëren voor onze klanten. Het geeft ons de tools die zorgen dat een bedrijf niet alleen op technologisch vlak ontwikkelt, maar ook bepaalt hoe goed onze organisaties de wereldwijde gemeenschap dienen.