Mobiliteit door internet of things

BrandPost By CIO Editor
Feb 27, 2020
Internet of Things

Mobiliteit heeft alles te maken met de economie maar ook met Co2 en stikstof. Onlangs verlaagde de overheid de maximum snelheid naar 100 km per uur. Er zullen meer maatregelen volgen die gevolgen hebben voor onze eigen mobiliteit.rn

Internet of Things (IoT) / security alert / wireless network management
Credit: Thinkstock

Welke oplossingen

Nederland dreigt dicht te slibben. Als er nu niets gebeurt, ontstaan na 2030 grote knelpunten op de weg en het spoor, waarschuwt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tegelijkertijd moet de mobiliteitssector in 2030 volgens het klimaatakkoord 7,3 megaton minder CO2 uitstoten. Met welke slimme oplossingen gaan we deze uitdagingen aan? Hoe kunnen we mobiliteit inpassen in een gezonde en leefbare omgeving? Welke mogelijkheden bieden technologieën als kunstmatige intelligentie en data analytics, en wat zijn de businessmodellen van de toekomst? En hoe sluit je aan bij de behoeften van de individuele reiziger?

Mobiliteit is connectiviteit

Nederland heeft vanaf het ontstaan van het internet een leidende rol in digitale technologie en diensten. Bijna iedereen in Nederland kan beschikken over een snelle verbinding. De digitale mobiliteit is noodzakelijk voor de online wereld waar we afhankelijk van zijn. Bandbreedte of snelheid van gegevensoverdracht is een bepalende factor voor connectiviteit. Het bepaalt hoe snel een verbinding is en hoeveel data er per seconde over de verbinding getransporteerd kan worden. De vraag naar meer bandbreedte van consumenten groeit al jaren.

Nieuwe generatie

Snelle verbindingen voor internetgebruik en data overdracht worden steeds belangrijker. 5G is de opvolger van 4G mobiele netwerken. Door het beschikbaar komen van grotere bandbreedtes zal Internet of Things ook toenemen. Door Internet of things worden wereldwijd iedere minuut meerdere zelfstandige apparaten toegevoegd aan het internet. De verwachting is dat er in 2020 twintig miljard geconnecteerde apparaten, machines en sensoren zullen zijn.

De smartphone blijft een cruciaal device. Het regelt data op de internet snelweg met een onvoorstelbare snelheid. Fysiek blijft de smartphone een kwetsbaar apparaat. Een iPhone 11 Pro case beschermt de iPhone 11 Pro optimaal. Bij een kapotte iPhone staat de hele wereld voor jou stil.