Interview

CIO100 2017 #30: Simon Challies, Ryman Healthcare