Waarom wil digitale transformatie maar niet lukken?

In een eerder gepubliceerd artikel zetten we een tiental redenen onder elkaar waarom digitale transformatieprojecten mislukken. Ook uit regelmatig onderzoek van diverse partijen blijkt dat het niet echt wil vlotten op dit punt. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Digital Transformation Index van Dell, waaruit vrij recent nog bleek dat het eerder de verkeerde richting op gaat in ons land. Daarin zijn we blijkbaar niet uniek: volgens Randstad-data die Rackspace met ons deelde, mislukt in de VS maar liefst 70 procent van de transformaties. Om wat dieper op de redenen hiervoor in te gaan, spraken we met Lee James, CTO EMEA van Rackspace Technology.

Digitale transformatie heeft wat ons betreft als term inmiddels veel van zijn glans en betekenis verloren. Het betekent voor iedereen iets anders en wordt in onze ervaring vooral gebruikt als term om maar niet al te diep in te gaan op wat daadwerkelijk gedaan wordt en moet worden om innovatie binnen organisaties door te voeren. Maar hoe je het ook noemt – digitale transformatie, digitalisering, automatisering, en ga zo maar door – als je als organisatie ‘digitaler’ wil/moet worden, zal je er wel iets mee moeten als CIO.

Vermoeidheid slaat toe: maak het behapbaar

Een van de voornaamste trends die James ziet is dat er een zekere mate van digitale vermoeidheid (digital fatigue) optreedt in veel organisaties, “omdat mensen geen transformatie willen van de volledige organisatie.” Dat duurt veel te lang om in een keer aan te pakken. “Digitaal zou geen meerdere jaren moeten duren,” om het in de woorden van James te zeggen.

Met andere woorden, zorg dat je om het even welke transformatie iteratief aanpakt, dus in relatief kleine stukjes. Het eindresultaat hiervan kan zijn dat je volledige organisatie is veranderd na enkele jaren, maar niet in een keer. De kans is ook groot dat alle onderdelen continu iteratief veranderen, dus dat je nooit in een specifieke end state belandt.

Voorbij het concept van kleine stapjes

Op zich is het niet verrassend dat grote transformaties niet in een grote stap gedaan kunnen worden, zeker niet gezien de snelheid waarmee alles gaat tegenwoordig. Dat horen we vanuit meerdere hoeken van de markt, of dat nu applicatiedevelopment of (multi-)cloud en hybride infrastructuur is. De grote vraag is uiteraard wat je nodig hebt voordat je begint, want daar lijkt het toch best vaak aan te schorten. Er is doorgaans geen grote groene knop waarop je kunt drukken.

Als je je oor te luister legt bij wat er zoal in de markt voorbij komt, dan moet je als organisatie applicatiecentrisch en/of datacentrisch zijn. Volgens James zijn dat ook zeker twee concepten die je als CIO zou moeten nastreven om succesvol te kunnen zijn in om het even welke transformatie. Voordat je daar bent, is er echter nog iets anders nodig volgens hem: “Je moet allereerst aan de slag met het inrichten van een integratielaag voor je volledige IT-omgeving, zodat alles met elkaar gekoppeld is. Pas dan kun je gaan nadenken over applicaties en/of data centraal zetten.”

Spaken van een wiel

James geeft overigens meteen toe dat dit wellicht wat saai is om je mee bezig te houden. Je kunt het zien als het aanleggen van leidingwerk in een gebouw. Daarmee koppel je alles aan enkele centrale punten in het gebouw, waarna je er nagenoeg geen omkijken meer naar hebt en verder kunt met het inrichten en dergelijke. “Een hub and spoke model is waar het allemaal begint,” stelt James voor de duidelijkheid nog een keer.

Je hoeft niet voor je hele organisatie tegelijk deze integratielaag in te richten overigens, dat kan in delen. Wel benadrukt James dat het dan belangrijk is om een “fundamenteel programmatische benadering” te hebben. Dat wil zeggen, je moet erop voorbereid zijn om het iteratief te doen.

Daarnaast wil hij ook nog een potentieel misverstand uit de weg ruimen. Digitale transformatie zoals hij het ziet, betekent zeker niet dat alles volledig nieuw ingericht moet worden. Dat is nu juist het voordeel van een integratielaag. Je kunt data vanuit (de meeste) oudere systemen ook prima integreren, twee kanten op.

Hou de vinger aan de pols

Het inrichten van een integratielaag is een belangrijke stap naar een andere voorwaarde die volgens James van belang is, namelijk het hebben van inzicht in je workflows: “Als je het helemaal platslaat is transformatie niet mogelijk als je geen workflow hebt waarbij data snel en eenvoudig te vinden is.” Heb je dat namelijk, dan heb je logischerwijs ook inzicht in waar alles staat en hoe alle stromen lopen. Ook is het dan mogelijk om het iteratieve karakter waar James het hierboven over heeft vooraf beter voor ogen te houden en er ook echt iets mee te doen.

Als je bovenstaande goed hebt ingericht en voorbereid, kun je starten met het daadwerkelijke programma tot het transformeren naar een meer applicatiecentrische of datacentrische organisatie. Uiteraard is het hierbij wel belangrijk dat je niet alleen denkt aan wat de veranderingen opleveren voor de externe klant van je organisatie. De interne klant, dus de werknemer, is minstens zo belangrijk. Uiteindelijk draait het natuurlijk om klanttevredenheid, in de breedste zin van het woord.

“Om dat goed in de gaten te houden, kun je met NPS-scores en focus groups werken om te bepalen of een transformatie succesvol is,” doet James een suggestie. Daarbij hoef je echt niet alle grieven in kaart te brengen, maar de top 3 van zaken die niet goed vallen bij je werknemers is daarbij vaak al voldoende, volgens hem.

Al met al is het in het licht van bovenstaande niet zo gek dat veel transformatieprojecten tot nu toe niet lukken. Zoals met alles zit een groot gedeelte van het werk in de voorbereiding. Daarbij werd en wordt in onze ervaring vaak alleen maar gekeken naar zaken zoals ‘hoeveel cloud heb ik nodig’ of ‘hoe richt ik Zero Trust in’, dus al meteen vanuit de applicatie en de data geredeneerd. Het inrichten van je organisatie om de antwoorden hierop ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, moet echter eerst gedaan worden.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

Download CIO's Roadmap Report: Data and analytics at scale