DICTU maakt werkomgevingen persoonlijker en productiever

blank brainstorm brainstorming business cc0 company 1453583 pxhere.com
pxhere

Waar hebben we het over als we het hebben over een werkplek? En moeten we nog wel vasthouden aan het denken in werkplekken? Dat zijn enkele van de vragen die DICTU zich een jaar of vijf geleden stelde, toen er werd begonnen met de ontwikkeling van de cloudwerkplek. Citrix speelt een belangrijke rol in deze ontwikkeling, zo leren we van Koen van Maaren.

Van Maaren houdt zich als domeinarchitect van DICTU (Dienst ICT Uitvoering) onder andere bezig met werkplekdienstverlening bij verschillende onderdelen van de overheid. Het is een van de grootste ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en onderdeel van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Naast het ministerie van EZK, ondersteunt het ook de primaire processen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van diverse uitvoeringsorganisaties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het Agentschap Telecom.

Mens als vertrekpunt

Traditiegetrouw ging het bij een werkplek vaak over de fysieke locatie waar werk verricht werd. Dat is inmiddels niet meer zo, geeft Van Maaren aan. Toen de werkplekdienstverlening zo’n 5 jaar geleden weer terug in-house werd gehaald (daarvoor was het geoutsourcet), was dat dus een mooi moment om eens goed na te denken over hoe DICTU dit voor de moderne tijd wil inrichten. Bij het ontwikkelen van wat Van Maaren de cloudwerkplek noemt, was het helder wat het startpunt moest worden: “We moesten het werkplekcentrisch denken loslaten, maar datacentrisch gaan denken,” stelt hij.

Een belangrijk onderdeel van het datacentrische denken is dat die data en de applicaties die gebruikt worden in combinatie met de data, overal ontsloten kunnen worden. “Uniformiteit voor de gebruiker is hierin leidend geweest,” geeft Van Maaren hier ook meteen een belangrijke eis aan. De mens en waar hij of zij werkzaamheden uitvoert, zijn uiteindelijk het vertrekpunt geweest bij het ontwikkelen van de cloudwerkplek. “Of een werknemer nu in een Rijkspand zit, thuis achter zijn laptop of in de trein op zijn tablet, de werkplek moet beschikbaar zijn,” laat hij aan duidelijkheid niets te wensen over. Dit zorgt uiteraard voor een hogere productiviteit, niet alleen doordat er dan simpelweg meer gedaan kan worden, maar ook omdat de medewerker zich beter gehoord en begrepen voelt en er dus ook meer engagement is vanuit hem of haar.

Flexibiliteit, op alle vlakken

Om de ambitie van DICTU ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, moest er dus een flexibele omgeving opgetuigd worden. Dat kan niet anders als je met zo’n divers bestand aan gebruikers rekening moet houden: sommige medewerkers werken op kantoor, anderen zijn als inspecteurs van bijvoorbeeld de NVWA continu onderweg, terwijl weer andere medewerkers bezoeken brengen aan boorplatformen.

Daarnaast heb je nog het verschil in type werkzaamheden en de prestaties die daarvoor benodigd zijn. Het op afstand werken met eenvoudige tekstbestanden, die in de veilige omgeving van DICTU staan, is bijvoorbeeld niet zo lastig te realiseren. “Ga je echter op afstand aan de slag met bestanden van een GIS (Geografisch Informatiesysteem), dan merk je toch dat die een stuk lastiger te virtualiseren zijn,” geeft Van Maaren een mooi voorbeeld. Op dit moment draaien er PoCs waarmee dit wel mogelijk is.

Een derde reden waarom flexibiliteit cruciaal is voor het platform dat DICTU heeft gebouwd, heeft te maken met wat medewerkers verwachten tegenwoordig. “Veel werknemers eisen ook gewoon een flexibele omgeving,” volgens hem. De werkplek wordt een steeds persoonlijker platform. Je kunt niet meer iedereen dezelfde werkplek geven. Een goed voorbeeld hiervan is dat DICTU het mogelijk maakt om op een en hetzelfde endpoint zowel primaire applicaties te draaien als zelf applicaties uit de Windows Store te downloaden en te installeren. Dit uiteraard zonder dat het problemen oplevert met zaken zoals security, compliance en governance.

Onder de streep is het ontkoppelen van applicaties van elkaar en andere systemen de basis voor deze flexibiliteit. Deze ontkoppeling heeft als bijkomend voordeel dat DICTU nu ook veel beter lifecycle management kan doen op de applicaties. Ze kunnen nu bijvoorbeeld onafhankelijk van elkaar worden geüpgraded. Ook kunnen er op deze manier sneller nieuwe features beschikbaar gesteld worden voor werknemers. Er zijn simpelweg veel minder afhankelijkheden waar men rekening mee hoeft te houden bij het beheer van de omgeving.

Samen met Citrix naar de cloud

Het mag duidelijk zijn dat het voor een project van deze omvang belangrijk is dat je met een partner in zee gaat die niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst kan bieden wat je nodig hebt en gaat hebben. Citrix is die partij voor DICTU, zo geeft Van Maaren aan. “De propositie van Citrix en DICTU past bij elkaar,” stelt hij. “Waar Citrix voorheen vooral op Server-Based Computing en desktopvirtualisatie focuste, zitten ze nu veel meer op het app delivery en Workspace vraagstuk.” Dat laatste is uiteraard van cruciaal belang, want dat is waar het in wezen bij de werkplekdienstverlening van DICTU om draait: het creëren van de optimale werkplek door applicaties (en de bijbehorende data) zo flexibel mogelijk aan te bieden aan alle gebruikers.

Het helpt ook zeker dat de cloudomgeving zoals Citrix die aanbiedt geen black box is, geeft Van Maaren aan. Citrix biedt de tools om alles zo in te richten en inzichtelijk te maken dat het voldoet aan de wet- en regelgeving waar men zich aan moet houden. “Wij kunnen de cloud nu inzetten als onderscheidende factor,” stelt hij. Denk aan het voorbeeld hierboven van de zware GIS-bestanden, die zonder cloudomgeving nagenoeg niet te virtualiseren zijn. Aan de andere kant is de keuze voor cloud er voor DICTU (en misschien ook wel voor Citrix) eentje geweest die ze op den duur wel moesten maken. Heel veel grote leveranciers zetten steeds vaker cloud-only proposities neer, dus dan moet je op den duur wel mee.

Citrix is verder ook actief in of aan het nadenken over andere toepassingen van hun platform. “Het is geen platform voor maar een use-case, maar ook voor andere gelijksoortige use-cases,” geeft Van Maaren aan. Zo wordt Citrix ook ingezet voor beheer- en ontwikkeltoepassingen en is men aan het kijken hoe men data science op kan pakken met behulp van wat Citrix te bieden heeft.

Toekomst met veel mogelijkheden

Samen met Citrix ziet Van Maaren voor DICTU in ieder geval genoeg toekomst om zich de komende jaren niet te hoeven vervelen. Zo wil DICTU de gebruikersomgevingen voor medewerkers nog persoonlijker maken, om de productiviteit en de engagement op een nog hoger niveau te krijgen. Dit hangt uiteraard meer dan een beetje samen met hoeveel grip er gehouden kan worden op de mobiele dienstverlening in het algemeen en de security-component daarvan.

Overkoepelend ziet Van Maaren een toekomst voor zich waarin Workplace Intelligence een grote rol speelt. Als voorbeeld haalt hij het verhaal aan van de medewerkers die weleens op boorplatformen komen. Deze liggen soms ver buiten de landsgrenzen, waar sommige data simpelweg niet mag komen. Op dit moment wordt er dan nog gekozen voor een restrictieve endpoint management-variant, omdat men het gevaar niet wil lopen dat er iets buiten de landsgrenzen komt dat er niet mag komen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er geen verificatie/authenticatie gedaan kan worden, omdat er geen netwerkverbinding mogelijk is op zo’n boorplatform. Met conditionele access, bijvoorbeeld gebaseerd op geofencing en hieraan gekoppeld DRM-tooling, neemt de Workspace op het device de verantwoordelijkheid hiervoor.

Op deze manier gaan we in de toekomst van een werkplek die wordt geoptimaliseerd voor de medewerkers naar een werkplek die zichzelf optimaliseert, gebaseerd op wie de medewerker is, wat hij of zij doet en waar hij of zij is. Dat zou het werk van DICTU in het algemeen zeker prettiger maken, waardoor ook bij deze overheidsdienst nog productiever gewerkt kan worden. En dat is dan uiteindelijk weer een van de doelen van Citrix met hun Workspace-portfolio. Dat klinkt in ieder geval als een typisch win-win-win scenario.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.