Best-of-breed-benadering MACH Alliance moet zorgen voor optimale online klantervaring

MACH Alliance wil de kracht van openheid en flexibiliteit voor enterprise benadrukken

mach alliance
MACH Alliance

In meerdere gedeeltes van de markt is er een strijd gaande tussen best-of-suite en best-of-breed. Zo ook op het gebied van het aanbieden van digitale enterprise-ervaringen, bijvoorbeeld in webshops, merkten we toen we hoorden van de oprichting van de MACH Alliance. We spraken met Auke van Urk, CTO van digital agency Valtech en lid van de adviesraad van de MACH Alliance over waarom deze alliantie is opgezet.

Het draait tegenwoordig steeds meer om digitale ervaringen voor eindgebruikers, in welke hoedanigheid dan ook. Dat horen we onder andere van Cisco als het gaat om de prestaties van applicaties in datacenters, van Dropbox op het gebied van samenwerken binnen een organisatie en dus nu ook vanuit de kant van het opzetten van back-end en front-end voor online interactie tussen organisaties en hun klanten. Dat is namelijk wat de partijen die zijn verenigd in de MACH Alliance in de basis met elkaar delen: ze zijn allemaal actief op het gebied van enterprise software en het creëren van de beste ‘digitale ervaringen’. E-commerce is hierbij uiteraard een voor de hand liggende ervaring, maar ook het optimaal aanbieden van content aan je doelgroep valt hier bijvoorbeeld onder.

De reden dat ze samen in een alliantie zitten, is op zich niet zo ingewikkeld, want om dezelfde reden worden er ook op andere vlakken in de IT-markt partnerships aangegaan tussen best-of-breed-oplossingen. “Alle technologievendoren in de alliantie hebben gemerkt dat ze er in RFP’s soms tegenaanlopen dat ze afzonderlijk niet alle vinkjes kunnen zetten,” geeft Van Urk aan. Meerdere best-of-breed-oplossingen die met elkaar integreren kunnen dit wel aanbieden. Om die boodschap duidelijk in de markt te krijgen, is er dus de MACH Alliance.

De tijd is rijp

De letters in de naam MACH staan voor Microservices, API-first, Cloud-native SaaS en Headless, principes die alle leden van de alliantie centraal in hun architectuur hebben opgenomen. Je zou het ook de moderne manier van ontwikkelen kunnen noemen, waarin systemen per definitie met elkaar samenwerken, gericht op complexe omgevingen waarin snel aanpassingen gedaan kunnen worden. Wat dat betreft is het niet geheel toevallig dat de alliantie nu opgericht wordt. “We willen veel duidelijker maken aan de buitenwereld dat we samenwerken,” geeft Van Urk dan ook als reden voor de oprichting, waarmee duidelijk is dat dit tot nu toe niet altijd het geval was.

Niet alleen aan de kant van de leveranciers van best-of-breed oplossingen gericht op digitale ervaringen is er het besef dat het anders kan en in sommige gevallen wellicht moet. Ook bij klanten lijkt er steeds meer besef te komen dat een enkel systeem wellicht niet voor alles de beste oplossing is. “Waar RFP’s voorheen lange Excel-sheets met requirements waren, gaat het tegenwoordig steeds vaker over het snel kunnen leveren van een Proof-of-Concept, waarmee je middels werkende voorbeelden kunt laten zien dat je oplossing de juiste is,” geeft Van Urk aan. Dat krijgen de analisten ook in de gaten, waardoor datgene wat de MACH Alliance wil ook weer duidelijker op de agenda van organisaties komt te staan.

Van Urk geeft een actueel voorbeeld van de snelheid van ontwikkelen waar je als organisatie tegenwoordig tegenaan kunt lopen. Winkels die touchscreens gebruiken, willen die nu gezien de coronacrisis snel anders inzetten. We willen nu immers zo weinig mogelijk dingen aanraken. “Dat is met een enkele suite lastiger te realiseren dan met een verzameling kleinere met elkaar geïntegreerde componenten,” geeft hij aan. Bij suites heb je doorgaans veel meer interne afhankelijkheden die je afzonderlijk van elkaar moet herinrichten. Je kunt deze uiteraard ook niet een voor een publiceren zodra je ze afhebt, maar ook dan moet je wachten tot alles is afgerond om het in een keer live te kunnen zetten. Daarnaast raak je het overzicht makkelijker kwijt in lang doorontwikkelde oplossingen, die vaak in het verleden slecht gedocumenteerd zijn. Hierdoor loop je eerder tegen beperkingen aan.

Wanneer best-of-breed?

Als het gaat om signalen bij organisaties die aangeven dat MACH waarschijnlijk de beste route is, heeft Van Urk wel enkele handvatten. Zo is een “iets complexere customer journey in je online omgeving, die zich over meerdere touchpoints beweegt” een belangrijk signaal om best-of-breed in overweging te nemen. Dat speelt namelijk optimaal in op waar de componenten voor ontwikkeld zijn, complexe omgevingen waarin snel gehandeld moet worden. Daarnaast is schaal ook belangrijk: “De MACH-architectuur past beter bij grotere dan bij kleine omgevingen.” Tot slot is het ook erg belangrijk hoe volwassen de functionaliteit is. “In een suite zit vaak een goede search, maar die is vrij generiek. Wil je een search die ook zeer specifiek is, dan kun je dat met best-of-breed realiseren,” geeft hij aan. Het is ook niet voor niets dat de grote jongens in bijvoorbeeld de webwinkelwereld (Coolblue, Amazon) allemaal een best-of-breed benadering hebben. 

Op basis van bovenstaande voorbeelden is het dus ook meteen duidelijk dat best-of-breed niet altijd de beste oplossing is. “Het een sluit het ander ook niet uit,” geeft Van Urk aan. Sterker nog, hij denkt niet dat er architecturen zijn die 100 procent suite zijn of 100 procent best-of-breed. Dat is nooit zo geweest.

Wat doet de MACH Alliance concreet?

De MACH Alliance heeft als alliantie zelf uiteraard geen product dat het in de markt moet zetten, maar is er vooral om de MACH-architectuur zichtbaar te maken als alternatief in de markt. Het gaat er vooral om dat organisaties voor wie dit een mogelijke route is, dit weten en ermee aan de slag kunnen indien gewenst.

Om bovenstaande doelstelling te realiseren, kun je als organisatie bij de alliantie terecht als je technische kennis zoekt over de MACH-architectuur, bijvoorbeeld om te kijken of dit geschikt is voor jouw organisatie. Daarnaast worden er best-practices gedeeld voor overstappen naar een MACH-architectuur en worden er – zeker niet onbelangrijk – criteria gedeeld voor grote bedrijven, zodat die ook rekening kunnen houden met best-of-breed in hun RFP’s. Dat laatste was zoals aan het begin van dit artikel aangehaald vaak een probleem voor bedrijven die nu aangesloten zijn bij de alliantie. Ze werden simpelweg niet meegenomen in het traject, omdat ze onmogelijk aan de RFP’s konden voldoen.

Ben je als organisatie eenmaal zover dat je de overstap gaat maken, dan kun je ook bij de alliantie terecht voor technische documentatie, zoals blueprints van architecturen, dus hoe de verschillende componenten optimaal met elkaar kunnen integreren. In principe zijn alle afzonderlijke partijen die onderdeel uitmaken van de alliantie, met elkaar te integreren, omdat ze allemaal dezelfde MACH-architectuur gebruiken, maar er zijn ongetwijfeld zaken waarbij enige assistentie handig is.

Open voor iedereen

Waar je bij andere best-of-breed initiatieven in de markt sterk het vermoeden krijgt dat dit samenwerkingen zijn voor enkele uitverkorenen en er derhalve aan een soort suite van best-of-breed wordt gewerkt, is dat bij de MACH Alliance expliciet niet de bedoeling. “Het is de bedoeling dat het open blijft voor iedereen, mits ze voldoen aan de criteria die we opgesteld hebben,” geeft Van Urk aan. “Als je wilt weten of jouw bedrijf er ook geschikt voor is, kun je dat eenvoudig controleren met behulp van een tool op onze website. We willen hier volledig transparant over zijn.”

De eerste signalen lijken in ieder geval te wijzen op een tamelijk succesvolle start, in ieder geval als het gaat om tractie binnen de groep best-of-breed aanbieders. De founding members Commercetools, Contentstack, EPAM Systems en Valtech hebben inmiddels al gezelschap gekregen van 10 andere bedrijven: Algolia, Amplience, Cloudinary, Constructor.io, Contentful, E2x, Fluent commerce, Frontastic, Mobify en Vue Storefront.

Uiteraard is er het nodige voorwerk gedaan voor de lancering eind juni, dus dit is niet in een week of twee gerealiseerd. Toch geeft het aan dat er in ieder geval vanuit de kant van de leveranciers vraag naar is. Als nu de klanten en analisten ook doorzetten in de beweging die al ingezet is en door de coronacrisis versneld is, dan kan de MACH Alliance haar meerwaarde gaan laten zien.

Voor de toekomst heeft de alliantie tot slot ook nog de nodige plannen. Op dit moment ligt de nadruk weliswaar vooral op e-commerce/digital, het is ook zeker de bedoeling om op termijn over de gehele breedte van enterprise software actief te zijn als alliantie. Denk hierbij aan zaken zoals ERP en CRM. Maar dat is voor de toekomst, laten we de komende tijd eerst eens kijken welke impact de MACH Alliance gaat hebben met wat het nu al aanbiedt.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.