Onderzoekrapport Lenovo: "Stel de mens centraal bij digitale transformatie"

Bruikbaarheid en duurzaamheid negeren pakt negatief uit

De transformaties die organisaties noodgedwongen hebben doorgemaakt als gevolg van de coronamaatregelen, hebben IT bij veel daarvan hoger op de agenda geplaatst. Ook voor de toekomst wordt er naar IT gekeken om structureel nieuwe manieren van werken te faciliteren. In dat licht bevat een onderzoek van Lenovo onder 1000 IT-managers in de EMEA-regio opmerkelijke uitkomsten. Reden voor het bedrijf om dringend te adviseren: "Think Human", oftewel, stel de mens centraal bij het nemen van (IT-)beslissingen en initiëren van digitale veranderingen.

"Het is begrijpelijk dat bedrijven zo snel mogelijk revolutionaire technologieën zoals kunstmatige intelligentie en Internet of Things omarmen. De voordelen ervan - innovatie, verbeterde productiviteit, reductie van de kosten en vooral een betere klantervaring - zijn verleidelijk voor elke organisatie, maar hun ware potentieel wordt volledig onbenut als de implementatie uitsluitend wordt gebaseerd op bedrijfsdoelstellingen," zo stelt het rapport.

Wanneer de implementatie niet goed gaat

Lenovo Think Human Lenovo

Gebeurt dat niet, dan kan implementatie van technologie niet het beoogde effect van een toename in efficiëntie als gevolg hebben, maar juist remmend werken. Volgens het onderzoek meldt niet minder dan 48% van de respondenten een negatieve uitkomst, waarbij technologie-implementaties het functioneren van teams actief heeft belemmerd. Bij het invoeren van nieuwe software meldt 47% van de IT-managers dat gebruikers moeite hebben met het hiermee leren werken, en 52% ziet een sterke toename in het beroep op de helpdesk bij implementatie.

Lenovo Think Human Lenovo

Dat is niet vreemd gezien de overwegingen die ten grondslag liggen aan de beslissing om te investeren in IT die het rapport heeft geïnventariseerd: bruikbaarheid door werknemers is de op één na minst genoemde factor, met 29% nog net iets hoger gewaardeerd dan de soepelheid van de uitrol (28%). Niet geheel verrassend zijn kostenoverwegingen de belangrijkste genoemde reden, met 40% - en 62% van de respondenten geeft aan dat de IT-investering louter uit business-overwegingen is gedaan.

Lenovo Think Human Lenovo

Verantwoord ondernemen is niet optioneel meer

Naast de bevindingen op het vlak van het hoe en waarom van digitale veranderingen, is in het onderzoek ook aandacht besteed aan een sinds de coronacrisis opnieuw vastgesteld voordeel van remote werken: de klimaatimpact. Blijkens het onderzoek is dit bij een groot deel van de ondervraagde personen een belangrijk aandachtspunt voor organisatie: 70% stelt dat 'responsible business' een prioriteit is voor hun organisatie, waarbij 78% kritisch kijkt naar de supply chain bij de keuze voor nieuwe technologie, en 72% naar de duurzaamheid van het fabricageproces van de leverancier. Het rapport stelt dat werknemers verwachten dat hun werkgever zich bewust is van het belang van duurzaamheid en ethisch verantwoord te werk gaan, waarbij ook dus kritisch naar vendoren waarmee men in zee gaat wordt gekeken.

Het voor een IT-vendor - wat Lenovo uiteindelijk is - behoorlijk kritische verhaal sluit af met een aantal aanbevelingen, de eerste waarvan is om mensen centraal te stellen bij het implementeren van technologische veranderingen, zowel voor, tijdens als na implementatie. Dat is overigens in lijn met wat we van veel bedrijven horen, maar zoals dit onderzoek onder 1000 IT-beslissers laat zien, is de praktijk vaak weerbarstiger dan de theorie. 

Voor de andere aanbevelingen is hier het rapport te raadplegen.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!