IFS CEO Darren Roos: “Veerkracht van klanten en werknemers maakt het verschil tijdens crisis.”

Iedere markt reageert weer anders op een crisis zoals die door het coronavirus over ons heen is gekomen. We spraken met de CEO van IFS, Darren Roos, over hoe men bij dat bedrijf en haar klanten door de afgelopen maanden heen is gekomen. Is het nu de tijd om stappen te zetten om je organisatie opnieuw in te richten, of kun je toch maar beter onderduiken en wachten tot deze crisis voorbij is?

remote assistance 1
IFS

Waar we de afgelopen maanden veel mensen hebben gesproken die met enige terughoudendheid spreken over de impact van het coronavirus op hun business, is Roos een stuk uitgesprokener. “Wij hebben er zakelijk gezien eigenlijk nagenoeg geen last van,” zo stelt hij. Toen we hem spraken, eind april, ging hij ervan uit dat IFS de financiële doelstellingen voor het eerste half jaar zou gaan halen. Nu, enkele maanden later, geeft hij aan dat er in het tweede kwartaal waarschijnlijk wel een impact gevoeld zal worden. Wat die precies zal zijn, is nog even afwachten tot we de cijfers in kunnen zien.

Of de voor de coronacrisis bedachte doelstellingen nu wel of niet gehaald wordt, stellen dat IFS eigenlijk geen last van de crisis heeft gehad, is best bijzonder. Dit omdat de luchtvaartindustrie toch een van de pijlers is waarop de strategie van ERP- en FSM-leverancier IFS is gebouwd. Hier moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen de burgerluchtvaart en de luchtvaart die onderdeel uitmaakt van defensie. Dat laatste is waar IFS vooral actief in is, en dat deel van de luchtvaart heeft bij lange na niet de impact gevoeld die de burgerluchtvaart gevoeld heeft.

Is er dan helemaal geen impact merkbaar geweest? Dat wel, alleen is er sprake van een verschuiving binnen het portfolio van IFS, geeft Roos aan. Waar ERP-projecten soms vertraging opgelopen hebben, is FSM juist harder gegaan. Dat is op zich niet zo verrassend, want Field Service Management is zoals de naam al aangeeft beheer dat je in het veld uitvoert. Dat is dus al op afstand en derhalve bij uitstek een onderdeel dat relatief weinig last heeft van de recente verschuivingen. Sterker, er komt alleen maar meer vraag naar.

Twee typen klanten

IFS zelf heeft haar zaakjes dus behoorlijk goed op orde op het moment. Geldt dat ook voor klanten, vooral in industrieën die het toch al zwaar hebben? We denken hier dan bijvoorbeeld aan Royal IHC, een klant van IFS die al enige tijd in financieel zwaar weer verkeert en door de crisis ook nog eens de uitvoering van projecten zag stagneren.

Roos wil niet ingaan op specifieke klanten of verticals, maar ziet in het algemeen twee soorten klanten: “Er zijn klanten die deze periode aangrijpen om de dingen te doen waar ze normaal gesproken niet aan toekomen, en er zijn er die vooral kijken naar hoe men zo efficiënt mogelijk deze crisis doorkomt.” Sheltering for the winter, noemt hij dat laatste. Als voorbeeld van iets wat je goed kunt doen in dit soort periodes, noemt hij het implementeren van een nieuw ERP-systeem. Er komen immers geen of nauwelijks orders binnen, dus “als er ooit een tijd is geweest om het te doen, dan is het nu wel,” geeft hij aan.  

Darren Roos Sander Almekinders/CIO

Darren Roos, CEO van IFS, op het podium tijdens IFS World Conference 2019 in Boston.

Uiteraard zal het per klant verschillen welke van de twee opties meer voor de hand ligt. De eerste optie is voor de lange termijn de slimmere, de tweede is meer gericht op de korte termijn. Als het kan, zou je eigenlijk altijd moeten kijken of de eerste optie mogelijk is.

Meerwaarde is nog belangrijker geworden

Kijkend naar het portfolio van IFS, ziet Roos uiteraard vooral zoals al aangegeven een stevige toename in FSM, meer specifiek in het op afstand ondersteunen van werknemers die op locatie onderhoud aan het uitvoeren zijn. Hij ziet echter ook nog een andere, minder op een bepaald product of bepaalde dienst gerichte ontwikkeling. “We zien op dit moment eigenlijk geen nice-to-have-projecten bij onze klanten,” geeft hij aan. “Er wordt meer dan ooit gekeken naar de waarde die een bepaalde investering oplevert voor de organisatie.” Dat is natuurlijk logisch gezien de onzekerheid waarin veel bedrijven zich bevinden, over het heden maar ook zeker over de toekomst.

Om klanten hierin tegemoet te komen, heeft IFS een gratis tool beschikbaar gesteld waarmee klanten vooraf in kunnen schatten hoeveel waarde iets oplevert voor hen. Deze tool gaat door het leven als Digital Business Value Assessment en wordt volgens Roos goed ontvangen in de markt. Met deze tool is het dus mogelijk om op basis van een wederzijdse weging van input tot een business case te komen. Dat wil zeggen, datgene wat IFS kan leveren wordt afgezet tegen een specifiek proces dat je wilt aanpakken, waarbij er ook gekeken wordt naar zaken zoals KPI’s, alvorens met een assessment te komen. Op basis van dit assessment kun je zelf een beslissing nemen of je de business case wel of niet kunt maken.

Tot slot: veel veerkracht, ook richting de toekomst

In het algemeen is Roos dus ondanks de vervelende omstandigheden wereldwijd, helemaal niet zo negatief over de markt als geheel. Wat hem vooral heeft verrast, is hoeveel veerkracht hij tijdens projecten heeft gezien. Zowel vanuit de medewerkers van IFS, maar zeker ook vanuit hun klanten. Eerlijk gezegd had hij namelijk wel degelijk een stevige omzetdaling verwacht, maar dat is niet gebeurd.

Hij is er verder van overtuigd dat het ergste van de coronacrisis achter de rug is, ook al is hij natuurlijk niet blind voor wat hij een eventuele “tweede tunnel” noemt, waarbij dat een tweede golf van het virus kan zijn en/of een financiële crisis. "IFS kan het aan," sluit hij ons gesprek mee af. Dit impliceert dat de klanten van IFS het ook aan moeten kunnen, want zonder klanten is er uiteraard ook geen IFS. Dat is in ieder geval een bemoedigende boodschap richting de toekomst. We zullen bij een volgende gelegenheid zeker nog eens terugkijken op deze boodschap, waarbij we uiteraard hopen dat we dan kunnen constateren dat Roos er niet of in ieder geval niet ver naast zit.

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.