Volgende stap in RPA: Pega X-ray Vision spoort defecte bots op en repareert ze

Bots inzetten om saaie, repetitieve klusjes op te knappen klinkt natuurlijk erg aantrekkelijk, en is dat tot op zekere hoogte ook. Maar wat nu als bots er de brui aan geven? Moet je dan handmatig de bot repareren of vervangen door een functionerend model? Als het aan Pega ligt is dat met X-ray Vision niet langer nodig.

software automation gears robotic code by mazimusnd getty and bill oxford via unsplash 2400x1600
mazimusnd / Getty Images / Bill Oxford; Modified by IDG Comm

Robotic Process Automation (RPA) is zonder twijfel een gebied waar veel aandacht voor is geweest de afgelopen jaren, ook al is de technologie op zich, of in ieder geval voorloper Robotic Desktop Automation, al een stuk ouder. Op zich is het niet vreemd dat er zoveel aandacht is de laatste jaren, want de belofte van RPA is tamelijk aantrekkelijk, zeker in steeds complexer wordende omgevingen. Je kunt er namelijk softwarematige robots mee bouwen, die allerlei repetitieve taken van je overnemen. Dat zorgt ervoor dat - mits goed getraind - de bots geen fouten maken, ook al moeten ze het honderden keren achter elkaar doen, iets waar mensen een stuk meer moeite mee hebben.

Als je snel stappen wilt maken in het automatiseren van je omgeving, ook binnen legacy-omgevingen die niet geschikt zijn voor een API-first benadering, dan is RPA dus zeker iets om naar te kijken als beslisser. Het is dan ook niet zo vreemd dat een onderzoek van Pegasystems eind 2019 uitwees dat 63 procent van de 500 beslissers die deelnamen aan het onderzoek, RPA als een groot onderdeel van hun digitale transformatie zagen en 23 procent zelfs als het belangrijkste onderdeel. Slechts 14 procent gaf aan dat het een kleine rol speelde.

RPA bots werken altijd, tot ze niet meer werken

De bots die je binnen RPA bouwt en inzet, zijn zoals al aangegeven gemaakt voor relatief eenvoudige taken. Denk bijvoorbeeld aan iedere vrijdag om drie uur dezelfde bestanden van het ene systeem naar het andere systeem overzetten, waarbij het inloggen in de systemen en het exact weten welke informatie waar moet komen te staan, de kernonderdelen van de bot zijn. Die dingen kan deze specifieke bot dan ook erg goed, maar er verandert nogal eens iets in de user interface van applicaties bijvoorbeeld. Dat heeft een impact op hoe een bot zijn werk kan doen. Als daarmee bijvoorbeeld het inloggen fundamenteel anders gaat, dan heeft een bot daar problemen mee.

Volgens het al eerder aangehaalde onderzoek van Pega zijn dit soort problemen binnen RPA aan de orde van de dag. Niet minder dan 87 procent van de respondenten geeft aan dat men weleens te maken heeft met defecte bots. Daarnaast wordt slechts 39 procent van de bots op tijd uitgerold en geeft 50 procent van de respondenten aan dat de uitrol lastiger is dan verwacht.

Pega X-ray Vision

Om bovenstaande frustraties te lijf te gaan, komt Pega nu met X-ray Vision. Dit is een RPA-tool die gebruikmaakt van Deep Robotics, waarmee je niet alleen maar met screen scraping bezig bent, maar een koppeling maakt met applicaties op een dieper niveau. Als er iets aan de applicatie verandert, dan pikt X-ray Vision dat op en creëert middels AI-algoritmes nieuwe bots die inspringen op de veranderde situatie. 

X-ray Vision moet er niet alleen voor zorgen dat er grote stappen gezet kunnen worden op het gebied van het onderhoud van de bots. Ook het daadwerkelijk uitrollen en inzetten van bots wordt ermee versneld, vooral als het gaat om het automatiseren van complexere applicaties.

Onderdeel van groter geheel

Pega heeft vergeleken met partijen zoals UiPath, Another Monday en Blueprism een andere benadering van RPA. Men ziet het niet zozeer als een losstaand product, maar als onderdeel van een groter (BPM-)geheel. Dat geheel heet Pega Infinity, een platform met een unified architecture voor alle onderdelen ervan. Een gedeelte richt zich op tools die ustomer engagement moeten verhogen, het andere gedeelte houdt zich bezig met digital process automation tools. X-ray Vision hoort dus bij de tweede component.

Beide componenten zijn uiteraard bedoeld om elkaar te versterken en aan te vullen, waarbij DPA zich meer bezighoudt met het back-end en CE met het front-end en dus de customer facing onderdelen. Het doel van dit alles is het bouwen van een zo compleet mogelijk end-to-end automatiseringsplatform.

Pega X-ray Vision komt beschikbaar in de nieuwe versie van Pega RPA, in Q3 van dit jaar.  

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.