Rackspace: Nederlandse IT-leiders investeren meer in cloud, minder in talent

Onderzoek van Rackspace Technology impliceert dat Nederlanders - beter dan de Britten en Duitsers - om kunnen gaan met nieuwe technologieën om kosten te optimaliseren, maar dat ze niet de juiste expertise hebben om deze te implementeren - en investeringen daarin hebben bevroren.

computer servers panels with blue lights and cloud computing services picture id513118394
iStock

Inmiddels is het bekend dat veel bedrijven tijdens de corona lockdown hebben moeten investeren in IT-infrastructuur en technologie als onderdeel van een aangepaste bedrijfsvoering. De mate waarin dat is gebeurt is minder duidelijk, maar nieuw onderzoek van cloud-expert Rackspace onder IT-leiders (waarvan 150 in Nederland, 1516 wereldwijd) geeft een nieuwe indicatie: meer dan driekwart (87%) van de bedrijven in Nederland heeft tijdens de lockdown uitgaven en budgetten voor technologie verhoogd.

Daarvan verwacht de meerderheid (69%) ook de komende 12 maanden verdere stijgingen, iets meer dan het EMEA-gemiddelde (63%). De stijgende IT-uitgaven leiden niet verrassend tot zorgen over kostenbeheersing: meer dan driekwart (82%) van de Nederlandse IT’ers in topfuncties spreekt hierover. Geplande projecten (57%) en innovatie (50%) zijn de meest voorkomende aandachtspunten.

In het onderzoek werd de toename van IT-budgetmanagement binnen organisaties onderzocht. De belangrijkste bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport ‘Technology Budgets: Managing Shifting Priorities’. 

Investeren in tech talent “on hold” 

Tijdens de eerste maanden van de pandemie was bedrijfscontinuïteit een belangrijke prioriteit voor Nederlandse IT-leiders. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet altijd even eenvoudig was: een vijfde (21%) ondervond een gebrek aan bereidheid tot verschillende werkregelingen, een derde (31%) zag zich geconfronteerd met een gebrek aan aanpassingsvermogen.

Bovendien toonde de pandemie aan dat er een dringend tekort is aan het juiste talent. Bijna de helft van de leiders gaf aan niet genoeg medewerkers te hebben met de juiste vaardigheden. Het aannemen van het juiste talent was vóór de pandemie een grote prioriteit. Toen was een overweldigende meerderheid (95%) van plan om in 2020 talent aan te nemen, 62% was hier toen al mee bezig. Echter, ondanks het geconstateerde gebrek aan het juiste talent is het werven hiervan voor 51% van de respondenten met een jaar of zelfs onbepaalde tijd uitgesteld. 

Wel investeringen in: cloudcomputing  

Zoals gezegd brengen de stijgende technologische kosten zorgen over de begroting met zich mee. Veel IT-beslissers zien mogelijkheden voor kostenoptimalisatie in de cloud. Uit het onderzoek blijkt dat de cloud zelfs de centrale focus van de moderne bedrijfsvoering is geworden. Bijna twee derde (62%) van de IT-leiders geeft aan de infrastructuur van de cloud als een prioriteit te zien bij de budgettering. Van de bedrijven die van plan waren om in 2020 over te stappen op multi- of hybride cloud (62%) of om cloud gebaseerde oplossingen te ontwikkelen (69%), heeft nu bijna driekwart deze plannen versneld (respectievelijk 70% en 71%).

Een opmerkelijke uitkomst van het onderzoek: 56% van de IT-leiders binnen de EMEA-regio mist het inzicht of de vaardigheden om het potentieel voor kostenoptimalisatie volledig te benutten. Dit in schril contrast met Nederland, waar 79% van de respondenten claimt het verschil te begrijpen tussen cloudkostenbeheer en optimalisatie. Dit zou kunnen verklaren waarom de meerderheid van de IT-leiders in Nederland van plan is een nieuwe cloudinfrastructuur in te zetten om besparingen te realiseren. In andere markten als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zorgt een gebrek aan kennis voor een beperking om kostenbeperkende voordelen te benutten, aldus Rackspace. 

“Veel bedrijven hebben in 2020 ontdekt dat hun IT-systemen, middelen en het tracken van uitgaven nog niet klaar waren voor COVID-19", zegt Martin Blackburn, Managing Director EMEA bij Rackspace Technology. “Hoewel het bemoedigend is om te zien dat zoveel IT-leiders erkennen dat de cloud een centrale rol kan spelen in het beheersen van de kosten, zijn de intentie om best practices te volgen en de feitelijke kennis die daarvoor nodig is twee verschillende dingen. Ondersteuning is vaak vereist.”

Rackspace wil daar - uiteraard - graag een rol in spelen: 

"Nu de meeste bedrijven meer moeten investeren in tools, zijn bedrijven gedwongen om zich snel aan te passen aan een veranderende omgeving. Daarom hebben we de Cloud Optimisation oplossing ontworpen, om klanten te voorzien van een end-to-end oplossing om hen te helpen hun cloudworkloads voor kosten en prestaties te optimaliseren".

Copyright © 2020 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!