‘Leveranciers hebben moeite bij onze ambities aan te haken’

Miranda de Gouw is manager informatisering en automatisering van zorgaanbieder. Zij is daarmee ook verantwoordelijk voor de introductie van innovatieve technologie onder de 4.000 medewerkers, waarmee de zorg kan worden gepersonaliseerd.

Is innovatieve technologie een belangrijk aandachtspunt in de zorg?

“Mensen in de zorgsector werken vaak vooral met hun handen en hun hart, en wat minder met medische apparatuur. Aangezien we over het algemeen minder afhankelijk zijn van de digitale wereld, lopen we daarin achter. Tegelijk begrijpt iedereen dat we die wereld hard nodig hebben als we onze taken ook in de toekomst goed willen blijven uitoefenen.”

“Hoewel we dat in een zorgorganisatie als Florence niet zo noemen, vervul ik wel degelijk ook de taak van CIO. Ik ben dus verantwoordelijk voor alle nieuwe IT-ontwikkelingen binnen de instelling. Als gevolg voel ik me vaak een wat gespleten persoonlijkheid. Aan de ene kant wordt immers van mij gevraagd om zoveel mogelijk te dromen, en alle nieuwe dingen die op ons afkomen zoveel mogelijk te vertalen naar concrete oplossingen. Maar van de andere kant ben ik ook verantwoordelijk om het daadwerkelijk allemaal aan de gang te krijgen. Dat maakt juist dat je soms wel eens wat harder op de rem trapt dan dat je eigenlijk zou willen. Het moet immers allemaal beheersbaar blijven.”

Welke belangrijke veranderingen heb je de afgelopen vier jaar wel kunnen doorvoeren?

“De belangrijkste verandering is dat de business en de IT dichter bij elkaar zijn gekomen. Dat hebben we vooral gerealiseerd door het informatiemanagement op de kaart zetten. We hebben daartoe bijvoorbeeld twee informatie-adviseurs in stelling gebracht als gesprekspartners. In een situatie waar 95 procent van de medewerkers vrouw is, en 80 procent van de IT-afdeling bestaat uit mannelijke medewerkers, heb je écht mensen nodig die het communicatieproces kunnen versoepelen. De informatie-adviseurs spreken de taal van de business. Ze begrijpen wat daar speelt en kunnen dat vervolgens vertalen richting IT. Ze functioneren voortdurend als brug tussen de twee werelden. En ze zijn tevens de bewakers van de afspraken die er gemaakt worden in een bepaald project.”

Kun je met een typisch voorbeeld duidelijk maken hoe dat werkt?

“Mensen aan de business-zijde vragen regelmatig naar een concrete oplossing die ze uit de consumentwereld kennen. De oplossing bestaat al, dus is het een fluitje van een cent om die ook binnen de organisatie toe te passen, redeneren ze. Laatst wilde iemand bijvoorbeeld regelen dat alle cliënten in een verzorgingshuis konden beschikken over internetradio. Of er even een kabeltje kon worden doorgetrokken. Natuurlijk had die persoon niet nagedacht over de vraag hoeveel van die apparaten er straks worden aangesloten, of die straks allemaal over hetzelfde netwerk gaan en wat dat dan betekent voor de datacapaciteit van het netwerk. Tegen dat soort zaken lopen bijna wekelijks aan. Het is dan heel makkelijk in de oplossing schieten, zonder dat er vooraf goed is nagedacht over verwachtingen en consequenties. Op dat vlak zijn onze informatieadviseurs echt goud waard. “

Wat is jouw eigen grootste uitdaging op dit moment?

“Hoog op mijn verlanglijst staat het bevorderen van het mobiele werken, dus any time, any place, any device. Helaas schiet onze infrastructuur momenteel nog tekort om het BYOD-principe te kunnen ondersteunen. Maar eind volgend jaar moet de medewerker aan klantzijde uiterlijk mobiel kunnen werken, dus op locatie bij de cliënt. Daarvoor moeten eerst nog zorgen dat onze eigen data efficiënt en mobiel ontsloten kan worden. Vervolgens moet een aantal leveranciers nog een webapplicatie leveren. En identity- en accessmanagement is ook nog een grote uitdaging. Bovendien moet dat alles bij voorkeur ook nog platformonafhankelijk worden geregeld. Met de leveranciers van onze kernapplicaties heb ik zeer nauw contact. Zij zijn ook bekend met onze ambities en gaan daar voor een deel ook in mee.”

Related:
1 2 Page 1
Page 1 of 2
Download CIO's Roadmap Report: Data and analytics at scale