Fraunhofer tikt BPM-leveranciers op de vingers

Uit een grootschalige test van het Duitse blijkt dat de ideale BPM-oplossing niet bestaat. Naast dat leveranciers fabeltjes verspreiden, kennen producten van ook de grotere merken kennen (ernstige) tekortkomingen.

Doordat de omstandigheden waarin organisaties opereren steeds sneller veranderen, groeit de behoefte van bedrijven aan Business Process Management (BPM) software. Met dit type software hopen bedrijven hun bedrijfsprocessen te verbeteren en aan te passen naar bijvoorbeeld een sterk groeiende vraag of leveringsproblemen van een halffabricaat. Helaas blijken een flink aantal wensen niet door de tools vervuld te kunnen worden.

Onderdeel van het probleem is dat organisaties hun BPM-projecten met verkeerde verwachtingen starten. Daarnaast beloven leveranciers ten onrechte dat je na het modelleren op een knop kan drukken en dat het klaar is. "Je moet niet alles geloven wat je verteld wordt", waarschuwt onderzoeker Sebastian Adam van Fraunhofer. "Er wordt op BPM-gebied veel informatie verspreid, maar het merendeel klopt niet."

In de test waarbij de Duitse evenknie van TNO acht BPM-oplossingen onder de loep werden genomen, kon geen duidelijke winnaar aangewezen worden. De meeste tools scoorden voldoende tot ruim voldoende; echt goede tools zijn volgens Fraunhofer op dit moment niet verkrijgbaar. "Er is geen perfect product, maar ook geen enkele presteert heel slecht", licht Adam toe. Het grote verschil tussen de tools wordt gemaakt in het scenario waarin de oplossing wordt gebruikt: Gaat het bijvoorbeeld om kernprocessen of om secundaire processen? In welke omgeving worden de tools ingezet? En hoeveel BPM-kennis is er binnen het bedrijf voorhanden?

Naar aanleiding van het onderzoek stelde Fraunhofer een kwadrant op waarin de resultaten van het onderzoek in de beoordelingscategorieën Comfort en Mogelijkheden geplot worden. Die twee categorieën zijn zowel door experts als eindgebruikers beoordeeld. In totaal werden de acht oplossingen op 146 criteria beoordeeld.

Fraunhofer merkt op dat het de oplossingen van IBM, Tibco en Software AG niet getest heeft omdat niet alle aangeschreven leveranciers wilden meewerken aan het onderzoek.

Dit zijn in het kort de belangrijkste bevindingen per leverancier:

Adobe: Goed in documentverwerking (bijvoorbeeld met PDF's) en makkelijke integratie met externe (web)diensten, maar zwak in import van bestanden. Ook het de propriëtaire programmeertaal voor het ontwerpen van processen staat de onderzoekers niet aan.

Axon Active: Deze Zwitserse leverancier haalt in het onderzoek de tweede plek door de algehele kracht van het pakket, eenvoudige installatie en de export van modellen. Vooral op gebied van BPM-governance laat Axon het afweten. Zo kun je bijvoorbeeld geen levenscyclus voor organisatiespecifieke BPM-modellen specificeren.

Bizagi: Frauenhofer testte de Enterprise-editie van het product en beoordeelde de oplossing van de Britse leverancier als beste. Vooral sterk is de suite in de eenvoudige en intuïtieve bediening. Alle menuschermen van Bizagi zien en werken er hetzelfde uit - ze hebben allemaal wat weg van Microsofts Office. Procesmanagement is de sterke kant van het pakket, terwijl er wel aanmerkingen zijn op de aanwezige hulpfunctionaliteit van Bizagi.

Bosch SI: Bosch is sterk in BPM-governance, vooral als het gaat om beheer van rechten en rollen. Ook op gebied van lifecyclemanagement en modelexpert steekt de tool boven concurrerende pakketten uit. Ook Bosch hanteert echter propriëtaire programmeertaal voor het ontwerpen van processen en is het wat lastig om bestaande processen aan te passen.

Camunda: Het Duitse Camunda is inmiddels bij versie 7.0 van zijn BPM-product beland en is sterk in import van modellen. Ook is de flexibiliteit van de suite bijzonder hoog. Wel treden er problemen op als processen omgezet moeten worden en ook het modelleren is niet zo eenvoudig als bij concurrerende producten. Tegenvaller is ook dat het product soms harde programmeerkennis vereist.

Prologics: De FireStart BPM-suite van het Oostenrijkse Prologics kent enkele opties die andere BPM-tools niet hebben en is grafisch enorm sterk. Bovendien werkt het pakket uitstekend samen met producten van SAP en Microsoft. Nadeel is wel dat processen zich lastig laten veranderen en dat het beheer van rollen ingewikkeld is. Ook lifecyclemanagement is in Prologics ondermaats.

SAP: Netweaver Process Orchestration van SAP is een tool waarin controlling en governance bovengemiddeld goed geregeld zijn. Ook rechtenbeheer zit strak in elkaar. Helaas biedt SAP weinig exportmogelijkheden en wordt de taal BPMN slechts deels ondersteund.

Virtria: Operational Intelligence van Virtria blinkt uit in procescontrolling. Ook procesanalyse en de visuele weergave van controlling en monitoring zijn binnen het pakket dik in orde. Lifecyclemanagement stelt helaas teleur. Ook de uitvoer van processen had een stuk beter gekund, stelt Fraunhofer.

Copyright © 2014 IDG Communications, Inc.

Download CIO's Roadmap Report: 5G in the Enterprise