Wie neemt het voortouw met big data?

Veel bedrijven vragen zich af: "Wie moet de data- en analyseactiviteiten leiden binnen het bedrijf?" Het antwoord is niet noodzakelijk de CIO.

De "I" in CIO staat voor "information", maar veel bedrijven gedragen zich alsof het "infrastructure" betekent. Dus laten ze de informatiestrategie van hun bedrijf niet over aan de CIO.

Onlangs ondervraagden we 86 top executives van 53 bedrijven, en slechts 31 procent noemde de CIO als de primaire aanvoerder van hun big data-initiatieven; 58 procent noemde andere C-suite executives, zoals de CFO, COO of CMO. Bovendien gaf 48 procent van de bedrijven aan dat ze hiervoor een chief data officer hadden ingehuurd, of dat van plan waren.

Ongedefinieerd landschap

Big data is geen duidelijk gedefinieerd gebied en dus is het leiderschap voor bedrijfsdata nog niet vastgelegd. Slimme CIO's hebben dus nog altijd een kans. Bedrijven hebben moeite met het ontwikkelen van een bedrijfsdata- en analysestrategie en weten nog niet of die gedreven moeten worden vanuit de business of vanuit technologie.

Organisaties als Wall Street en creditcardmaatschappijen hebben lang voorop gelopen met data en analyse, en ze creëerden al snel van de rol van chief data officer. Die rol is zeer effectief geweest in de verdedigende positie. Maar nu erkennen ze dat ze nog geen leiderschap en visie ontwikkeld hebben op het gebied van bedrijfsdata- en analysestrategieën. Deze bedrijven vragen zich af: "Wie zal in de aanvallende positie staan in onze bedrijfsinformatiestrategie?

CIO's krijgen vaak voor de voeten geworpen dat ze te veel gecharmeerd zijn van technologie en dat ze daarom geen objectieve visie en leiderschap kunnen bieden voor bedrijfsdata. Om dit bezwaar te overwinnen moeten CIO's laten zien dat ze visie genoeg hebben en voldoende kijk op de business om dit te laten werken.

Nieuwe rol

Het antwoord kan liggen in "productinnovatie", wat in ons onderzoek genoemd werd als een mogelijkheid om bedrijfswaarde te creëren uit big data-initiatieven. Bovendien hebben veel bedrijven nog niet bepaald welke manager daarin de leiding moet nemen. Verscheidene CIO's die ik sprak zijn hun bedrijfsinformatiemiddelen gaan herzien om mogelijkheden te vinden om data op een nieuwe manier te verpakken, zodat ze nieuwe producten en diensten kunnen gaan aanbieden. CIO's hebben door de behoefte aan data en de analyse daarvan een kans hun rol te laten evolueren en te hervormen.

Er zijn nog steeds veel uitdagingen voor het beheren van bedrijfsdata en -analyse. Hoewel bedrijven door de jaren heen hebben geprobeerd om datawarehouses en databases te bouwen, beschouwen bedrijfsleiders veel van deze pogingen als een mislukking.

Maar vandaag de dag vermeerderen het volume en het soort data dat wordt gegenereerd zich steeds sneller. Bedrijven lopen achter en bedrijfsleiders worden ongeduldig. Top executives begrijpen dat data gezamenlijk bezit is dat van grote waarde kan zijn voor het bedrijf wanneer het met succes wordt gebruikt. Ze weten dat het niet genoeg is om daar op een ouderwetse manier mee om te gaan, en ze zijn dan ook op zoek naar sterke, nieuwe benaderingen van het beheren van bedrijfsdata.

Het leiderschap op zich nemen

Dus hoe kan de CIO zijn positie versterken in het tijdperk van big data? CIO's bevinden zich een goede positie voor het leiderschap op dit gebied als ze zich richten op zakelijke voordelen in plaats van technologie. Articuleer een bedrijfsvisie voor data en analyse. Laat zien hoe het bedrijf zal veranderen als data en analyses voor de business worden gebruikt.

Als dat de CIO niet lukt, dan moet een ander opstaan om die leidende rol over te nemen. Dat kan de CFO zijn, de COO of de CMO, maar iemand moet het doen.

Randy Bean is medeoprichter en managing partner van NewVantage Partners, adviseurs voor Fortune 1000 bedrijven over data- en analysestrategieën.

Related:

Copyright © 2014 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.