3 zonden van IT'ers die hun eigen carrière verpesten

Er is een sluipmoordenaar actief die de carrièrekansen van IT'ers om zeep helpt. Binnen organisaties worden daardoor de kansen van de meest getalenteerde geeks gedecimeerd. Zij worden overgeslagen, komen niet in aanmerking voor promotie of zelfs ontslagen.

Menig technoloog heeft namelijk de neiging nergens voor de schuld te willen dragen. (Als je nu denkt: "Maar dat gebeurt mij nooit!", doe je het misschien zelfs zonder het zelf te weten.)

Iedere technoloog heeft er in meer of mindere mate last van omdat het besloten ligt in ons DNA en ten grondslag ligt aan de redenen waarom we voor een technologische carrière hebben gekozen. We houden van problemen oplossen en op zoek gaan naar antwoorden. Daarom haten we het als we geen gelijk (blijken te) hebben.

De neiging schuld te vermijden komt op drie manieren tot uiting in ons gedrag. Dit zijn drie gedragseigenschappen van zelfdestructieve IT'ers

1. Je stelt je verdedigend op

Als er iets fout loopt en je zoiets zegt als "Hey, maar dat is niet mijn schuld", dan zend je tegelijkertijd vele negatieve signalen uit. Het klinkt balorig en onvolwassen, net als een kind die per ongeluk een vaas heeft omgestoten. Je lijkt je meer zorgen te maken over jezelf dan over het werk of anderen. In plaats van je te bespreken hoe het beter kan, ben je gericht op je eigen imago - zonder je te realiseren dat dit een zeer negatief beeld uitstraalt.

2. Je geeft anderen de schuld

Een andere disfunctionele respons als er iets mis gaat, is direct anderen de schuld geven. "Hey, Sander koos dat platform, dus kijk mij niet aan." Ook dit is onvolwassen en egocentrisch gedrag. Misschien is het nog erger dan eigenschap nummer 1, want je brengt hiermee je collega's in diskrediet.

3. Je voorkomt dat jij de schuld krijgt

De meest subtiele, doortastende en listige manier om te voorkomen dat je de schuld krijgt, pas je al langer van tevoren toe. Hier wring je jezelf in een positie die immuun is voor de schuldvraag. Dit uit zich bijvoorbeeld in bewuste naïviteit, onnodig strak processen volgen of jezelf helemaal indekken. Je doet uitspraken als "Geef mij niet de schuld als het mis gaat" of "Ik pas de kleur van die knop pas aan nadat jij het changeverzoek hebt ingediend".

Hoewel laatstgenoemde versie anderen niet de indruk geven dat jij onvolwassen bent, is het wel exemplarisch voor jouw egocentrisme. Erger nog, het geeft niet alleen de indruk dat jij meer bezorgd bent om bescherming van jezelf dan het goed uitvoeren van je werk, het maakt ook dat je meer creatieve energie besteedt aan het voorkomen van schuld dan aan de invulling van je werk.

Hoe vermijd je deze valkuilen? De eerste stap is acceptatie. Dit kan lastig zijn, vooral omdat jezelf de schuld geven het meest pijnlijke is wat er bestaat.

Maar zodra je ziet dat je schuld vermijd, kun je twee dingen doen om je gedrag aan te passen. Allereerst kun je de impuls herkennen en een andere respons kiezen. Daarnaast kun je collega's apart nemen en ze vragen je erop te wijzen. Alleen al de toezeggen dat je eraan zult werken, helpt je al enorm vooruit.

Geen enkel technisch talent ontkomt aan de carrièreschade die het voorkomen van schuld kan aanrichten. Als het jouw carrière nu al schade toebrengt, ben je het aan jezelf en je collega's verschuldigd om er direct iets aan te doen.

Paul Glen is als CEO van Leading Geeks gespecialiseerd in de emotionele wisselwerking tussen technisch uitdagende en technisch uitgedaagde mensen.

Related:

Copyright © 2014 IDG Communications, Inc.

Learn how leading CIOs are reinventing IT. Download CIO's new Think Tank report today!