Voorkom wildgroei van apps binnen de organisatie

IT richt zich nog steeds teveel op het bieden van ondersteuning op het gebied van desktop apps in plaats van in te spelen op de mobiele revolutie. De meeste business managers vinden dat de IT-afdeling niet tijdig voldoet aan de behoefte aan mobiele apps vanuit de business.

Het gevolg hiervan is dat medewerkers zelf proberen om applicaties te ontwikkelen die handig zijn in gebruik en goed voor de productiviteit van het personeel.

Met verleidelijke nieuwe software, waarbij templates en 'drag en drop'-achtige ontwikkelomgevingen het ook voor de niet hardcore programmeur mogelijk maken om zelf snel apps te bouwen, komt dit personeel ook best een eind.

De Develop Your Own App (DYOA)-trend is vanuit dat perspectief een begrijpelijke ontwikkeling. Maar wildgroei, hoge kosten en veiligheidsrisico's liggen hierdoor op de loer.

Wees zorgvuldig

Wanneer medewerkers zelf apps gaan ontwikkelen, moet een aantal zaken goed in de gaten worden gehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de veiligheidsrisico's. Het moge duidelijk zijn dat IT graag het overzicht houdt op de verschillende applicaties die binnen bepaalde bedrijfsprocessen draaien. Zij dienen immers ook te garanderen aan het management dat deze compatibel zijn.

Maar de IT-afdeling mag en hoeft geen bottleneck zijn in de oplevering van apps waar de business behoefte aan heeft. Maar wanneer er een gebrek is aan IT-resources kan de inzet van enthousiaste en enigszins technisch onderlegde medewerkers het ontwikkelproces versnellen. De IT-afdeling dient dan wel een duidelijke rol op te eisen die de veiligheid garandeert.

Waarmee dien je als CIO rekening te houden als je deze Develop Your Own App (DYOA)-trend beheersbaar wil houden:

1. Breng in kaart wat je medewerkers aan apps nodig hebben en welke zij hiervan zelf kunnen ontwikkelen

2. Bepaal samen het doel en de gebruikersgroep van de app; gaat het bijvoorbeeld puur om het mobiel beschikbaar maken van applicaties, om het stimuleren van self-service of om het verbeteren van de klantervaring

3. Stel de functionaliteit vast. Ik hoeverre wordt deze al binnen andere bedrijfsapplicaties geregeld?

4. Bepaal de locatie en de beschikbaarheid van de app en stel vast aan welke andere systemen, records en databronnen de app gekoppeld moeten worden

5. Stel vast op wat voor devices en met welke besturingssystemen de app moet werken

6. Stel per app een team van mensen samen die meewerken aan het ontwikkelproces en breng tevens in kaart of zij bereid zijn om hiervoor een (online) crash course te volgen

7. Houd de regie voor IT-gerelateerde, bedrijfskritische zaken, zoals beveiliging zelf strak in handen

De IT-afdeling blijft het applicatielandschap bepalen en managen. Maar door het toenemende gebruikersgemak van nieuwe model-gedreven applicatie ontwikkel software kunnen medewerkers met beperktere technische kennis de IT-afdeling ook een stuk ontlasten. Zij weten als geen ander wat de business nodig heeft. De Develop Your Own App-trend heeft weldegelijk toekomst voor bedrijven, zolang de ontwikkelaars goed in het oog houden binnen welke omgeving de app moet functioneren en aan welke eisen het moet voldoen.

Stephan Leferink is Benelux Sales Manager bij Progress

Copyright © 2015 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.