De 5 belangrijkste prioriteiten voor succes in 2016

Nu 2016 alweer goed onderweg is, wordt het tijd om verder te denken over je kansen om een grotere invloed te krijgen binnen je organisatie.

Het begin van het nieuwe jaar is een moment van reflectie op het verleden, tijd voor het afwegen van je kansen en plannen maken voor de toekomst. Als CIO valt er genoeg te overdenken, zeker wat je rol en je invloed betreft binnen de organisatie. Je krijgt als CIO steeds meer kansen om je invloed door de hele organisatie heen te vergroten.

Pak nu dus die kansen en claim die rol van strategisch leider binnen het management. De onderstaande vijf acties zijn prioriteit om jou als CIO die lenige, effectieve rol te geven om de business op te stuwen in deze digitale wereld.

1. Zet de strategie op het juiste pad

De digitale strategie van de CIO moet gaan over wat te verwachten in de digitale (r)evolutie. Hoe kan digital zorgen dat een organisatie meer omzet genereert en resultaten behaalt met innovatie of nieuwe producten, processen en klantervaringen? "Digitaal gaan" overstijgt inmiddels het verbeteren van de doelmatigheid van IT. Het is een motor achter de groei en de CIO leidt het onderzoek naar de beste inzet van die digitale kracht om die groei te versnellen.

Recent onderzoek van Accenture laat een scherpe scheiding zien tussen diegenen die digitale technologie nog steeds zien als tool voor het steeds maar weer verbeteren van bestaande activiteiten (de digitale volgers) en diegenen die duidelijk meer waarde erin zien, de digitale transformators. CIO's kunnen tot die laatste categorie behoren in de samenwerking met collega's als bijvoorbeeld de chief digital officer of de chief marketing officer, om zo de digitale kracht te gebruiken om kosten te besparen en groei te versnellen.

2. Sloop interne en externe muren

De afdelingen of divisies binnen een bedrijf zijn niet langer rigide gescheiden, dankzij de flexibiliteit die IT mogelijk maakt. CIO's moeten doorgaan met het vergroten van effectieve samenwerking in business en IT, met meer integratie en het delen van zowel budgetten als mensen. In aanvulling op zijn rol als bedrijfbrede data-opzichter kan de CIO dienen als apostel van technologisch gedreven zakelijke oplossingen die groei genereren voor het bedrijf.

De CIO kan technologie ook inzetten om de business te helpen toegang te krijgen tot een breder ecosysteem van partners. Daarmee bedoel ik organisaties die met het bedrijf samenwerken om producten en diensten te sourcen, te innoveren, te produceren, te distribueren en te verkopen. Platformen veranderen de zakelijke wereld nu snel naar interconnected ecosystemen, volgens 81 procent van de managers die meededen aan de 2015 Accenture Technology Vision. CIO's kunnen van die digitale platformen profiteren door ze te gebruiken als nieuwe bron van waarde voor de business, en diens klanten.

3. Verbeter het operationele model

De snelveranderende marktomstandigheden met steeds meer concurrentie uit onverwachte hoek en groeiende klantverwachtingen zorgen ervoor dat bedrijven nieuwe manieren zoeken om van waarde te blijven. Het operationele model moet de benodigde wendbaarheid geven om te zorgen dat een bedrijf snel kan reageren op veranderende omstandigheden, kan investeren in innovatie en duurzame groei kan aanjagen.

Nog specifieker: het operationele model van vandaag moet in staat zijn te reageren op allerlei vormen van vraag en disruptie - en dat tegelijkertijd. De unit van de CIO moet in staat zijn om te werken op verschillende snelheden: het op orde houden van de dagelijkse gang van zaken, terwijl het tegemoet moet komen aan de behoefte van de partners en klanten en in de hoogste versnelling streeft naar meer innovatie. Een bank moet bijvoorbeeld veel sneller reageren op klantwensen voor digitale kanalen (bijvoorbeeld mobiele toegang tot de status van je hypotheekaanvraag of je betaalgegevens van je creditcard) dan op interne aanvragen voor updates van het interne accountingsysteem.

Related:
1 2 Page 1
Page 1 of 2
Learn how leading CIOs are reinventing IT. Download CIO's new Think Tank report today!