13 ingredienten voor een toekomstbestendige IT-organisatie

Het leiden van transformatie- en veranderprocessen is geen nieuwe uitdaging voor de CIO. Maar met de digitale verbouwing van de hele organisatie praten we over een nieuwe dimensie. Hier een receptenlijst die van pas kan komen bij het succesvol transformeren van IT.

Een gouden formule voor een verandering bestaat niet - elke organisatie is anders en cultuur speelt een belangrijke rol in wat je kan en hoe dat kan. Maar er zijn enkele algemeen geldende regels die CIO's te vaak negeren, zeer tegen hun eigen voordeel in, zegt de CIO Executive Council.

1. Benadruk de achterliggende redenen - Verandering is moeilijk dus er moet wel een hele goede reden zijn om mensen betrokken te maken, en mee te laten doen. De motivatie voor een IT-transformatie moet verbinding hebben met het succes van de onderneming en samenvallen met de zakelijke doelen. Maar vergeet ook de persoonlijke motivatie niet. Wat staat er op het spel voor onze IT-organisatie en de mensen die daarbij zijn betrokken? Welke positieve uitkomsten worden mogelijk door te veranderen? En welke negatieve gevolgen worden ermee voorkomen?

2. Kom met een visie - Hoe ziet een toekomstbestendige IT-organisatie eruit? Hoe is het anders dan de huidige situatie? Hoe zal het functioneren in de context van de hele organisatie? Hoe veranderen rollen en taken, en de werktevredenheid? Waar passen de werknemers in die visie?

3. Ontwikkel een strategie - Formuleer een veranderstrategie waarin de bekende elementen moeten voorkomen: leiderschap, verantwoordelijkheden, eigenaarschap, timing, mijlpalen en fases. Onderzoek van IDC laat zien dat de transformatie moet worden gedaan in drie jaar of minder, anders gaat het eeuwig duren en zal de ROI verdwijnen.

4. Word gesteund door de CEO - IT-transformatie moet niet alleen worden gesteund door de bedrijfstop, maar ze moeten naast je staan in het gehele proces. Daarnaast: CEO's van grote ondernemingen zijn gemiddeld slechts 5 jaar in functie, dus houd daar rekening mee in je tijdspad. CEO's zullen daardoor namelijk minder geïnteresseerd zijn in een transformatietraject dat langer gaat duren dan hun leiderschap.

5. De CIO als baanbreker - De directie moet volledig op de hoogte zijn van de transformatieplannen en -voortgang en het is daarom belangrijk dat de CIO de woordvoerder hierin is. Het is te belangrijk om het over te laten aan de CFO of COO, die niet direct over de juiste kennis en inzicht beschikt om het proces goed te verwoorden aan de directietafel.

6. Haal medestanders binnen - Doe het niet alleen, veranderingen hebben medestanders nodig. Zelfs de grootste criticasters van IT zullen blij zijn met het vooruitzicht op verandering en zouden daarin best een handje willen helpen. Zoek partners die mee kunnen doen in pilots in agile of DevOps. Of vind IT-leiders die graag een tijd samen willen optrekken met hun evenknie in de business om zichzelf verder te ontwikkelen. En betrek eindklanten erbij die nieuwe inzichten kunnen geven aan je teams. Vergeet ook HR niet, je hebt ze nodig als je nieuwe talenten wilt aantrekken voor lege plekken in je veranderteams.

7. Maak iemand de verantwoordelijke - Dit is geen part-time rol of weer eens een aanstelling van een projectleider; dit is serieuze business. Maak iemand de leider ervan, iemand die zijn weg weet in de organisatie, respect afdwingt en bewezen heeft dat hij invloed heeft. Je hebt niet iemand nodig die graag aardig wordt gevonden, want het is onvermijdelijk dat ego's worden gekwetst en impopulaire beslissingen horen erbij.

8. Maak ambassadeurs - De CIO en zijn naaste medewerkers kunnen niet de enigen zijn die de slingers van het veranderfeestje ophangen. Dus is het zaak in de business gerespecteerde mid-levelmanagers te vinden die het evangelie verkondigen in de eigen rijen, en stimuleerl ze daarin.

1 2 Page 1
Page 1 of 2
Learn how leading CIOs are reinventing IT. Download CIO's new Think Tank report today!