Bepaal je strategische intentie en win de concurrentiestrijd

Welke strategische intentie heb jij? En belangrijker nog: wat zijn de belangrijkste drijfveren van verandering die jouw keuzes bepalen? Ga niet blind de toekomst in!

Naast het geven van trainingen adviseer ik tevens organisaties op het gebied van strategische planning, governance en enterprise architecture. In veel gevallen wordt in gevraagd te helpen in de evaluatie van hun strategische plannen om te bekijken of ze nog steeds in de pas lopen met de richting waarin het bedrijf wil (en moet) gaan.

De uitdrukking strategische intentie komt daarbij veel op tafel. Maar wat is nu precies strategische intentie en hoe kan een organisatie tot een besluit komen welke richting het moet opgaan?

De Engelse term Strategic Intent werd voor het eerste gebezigd door Gary Hamel en C.K. Prahalad in 1984, maar het kreeg meer aandacht toen zij een artikel publiceerden in de Harvard Business Review in 1989. Simpel gesteld behelst strategische intentie een beknopte en samenhangende visie van de gewenste weg naar groei voor een organisatie.

Deze strategische focus speelt een belangrijke rol in hoe middelen worden ingezet en welke toekomstige capaciteiten je nodig hebt om dat doel te bereiken. Veel van de uitdagingen waar mijn klanten voor staan zitten in vragen verpakt, zoals "Gaan we wel in de juiste richting?" of "Heb ik de juiste middelen en capaciteiten om die nieuwe visie te volbrengen?" Dit zijn goede vragen om te stellen. Het blind volgen van een ingeslagen pad zonder een plan is als modder tegen de muur gooien en af te wachten wat blijft plakken. En toch is dat nu precies wat veel bedrijven doen. Of, nog erger, missen kansen compleet omdat ze werken met verkeerde data of aannames.

We leven in een continu veranderende wereld. Marshall Goldsmith schreef een boek met de titel What Got You Here Won't Get You There. En als hij het vooral heeft over het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap denk ik dat je hetzelfde kan toepassen op organisaties.

Voormalig Intel-CEO Andy Grove omschreef het uitstekend: "Een bedrijf is een levend organisme, het moet steeds maar weer zijn oude vervelde huid afwerpen. Methoden moeten veranderen. De focus moet veranderen. De waarden moeten veranderen. De som van al die veranderingen is transformatie."

Organisaties worden beïnvloed door veel factoren in hun omgeving. Het kunnen kansen zijn, bedreigingen of beperkingen. Deze continu veranderende omgeving heeft impact op de strategische context van de organisatie zoals vastgesteld door Peter Weill en Marianne Broadbent in hun boek Leveraging the New Infrastructure: How Market Leaders Capitalize on IT. Deze strategische context bevat niet alleen de strategische intentie maar tevens een inzicht in de kerncompetenties van de organisatie, diens huidige strategie en het toezicht erop. De veranderende omgeving heeft invloed op welke producten en diensten er moeten worden geleverd, en meer belangrijk, welke investeringen (in de zin van mensen, processen en technologie) de organisatie moet doen om de gewenste resultaten te bereiken.

In plaats van blind een pad te volgen zonder te begrijpen welk pad het beste is zou een organisatie eerst zijn huiswerk moeten doen en de belangrijkste drijfveren van verandering in de strategische (markt)omgeving moeten identificeren en analyseren. Een bekende methode is het gebruik van de PESTLE Analysis-tool. De afkorting staat voor de factoren Political, Economic, Social, Technological, Legal en Environmental. De tool geeft gebruikers inzicht in de huidige omgevingsomstandigheden en de mogelijke veranderingen hierin.

De strategische intentie van een organisatie zou antwoorden moeten geven op niet alleen de vraag "Wat willen we bereiken" maar tevens op "Wat stuurt ons die richting op?" Eigenlijk moet een effectieve strategische intentie niet alleen een richting aangeven maar ook kunnen aangeven waar de organisatie kan leren van best practises uit zijn markt (en daardoor de fouten van anderen te kunnen vermijden), en een lotsbestemming omschrijven dat duidelijk de toekomstvisie weergeeft van wat de organisatie uiteindelijk wil worden.

Weet jij de strategische intentie van je organisatie? Hoe identificeer en analyseer jij je belangrijkste drijfveren voor verandering?

Related:

Copyright © 2017 IDG Communications, Inc.

Download CIO's Roadmap Report: 5G in the Enterprise