7 verontrustende TED Talks over security

We publiceren hier regelmatig een aantal interessante Ted Talks, en gezien de kijkcijfers zijn die bij jullie populair. Dus geven we nu een aantal Talks over heikele security-onderwerpen.

De oorlog tegen terreur kan niet zonder inperking van rechten

Internetvrijheidsvoorvechter Rebecca MacKinnon stelt in deze Ted Talk dat we de oorlog tegen terrorisme kunnen voeren zonder datgene te vernietigen wat we van waarde achten. MacKinnon zegt dat sterkere versleuteling en activisme de sleutels zijn in het verslaan van terrorisme. Het gaat erom de beschermen waar we waarde aan hechten zonder dat we maatregelen nemen die daar haaks op staan. Buiten de onderliggende argumentatie hierin wordt tevens een parallel getrokken met de securityteams in grote organisaties in hoe ze het bedrijf moeten kunnen beschermen zonder dat alles wordt dichtgetimmerd en lamgelegd.

Related:
1 2 3 4 5 6 7 Page 1
Page 1 of 7
Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!