3 prioriteiten in het optimaliseren van data

Data is anders dan informatie en je zal dat dan ook als zodanig moeten behandelen. De kwaliteit van data moet alle prioriteit hebben. Dit zijn de 3 punten die je direct moet oppakken.

Iemand vertelde me laatst dat "informatie door het hele lichaam stroomt van een organisatie". Het is een perfecte uitdrukking die helpt in het begrijpen hoe belangrijk datakwaliteit is in dit digitale tijdperk. Immers, zonder dat is er geen informatie van betekenis. Een groeiend aantal organisaties heeft daarom de rol van Chief Data Officer in het leven geroepen, hoewel niet altijd duidelijk is wat de prioriteiten zijn van deze nieuwe CDO.

Gartner voorspelt dat tegen 2019 90 procent van de grote organisaties een CDO hebben. De belangrijkste taak van een CDO is de data managen als een bedrijfsmiddel. Maar dat gezegd hebbende, realiseer ik me dat de grenzen van de positie variëren per organisatie. Waar sommige organisaties een duidelijke streep hebben getrokken tussen data en informatie, hebben anderen te maken met een mix ervan. En dat is een probleem.

[Lees ook: Wat als er geen hout klopt van je IoT-data?]

De voortdurende discussie hierover business analytics. Waar hoort het bij? Behoort het bij het domein van de data of van de informatie? Mijn zienswijze hierop is dat business analytics behoort tot het domein van de informatie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de topmanagers die de diverse lines of business leiden. Zij zijn de consumenten ervan en de uiteindelijke beslissers. De CIO vervult de rol van katalysator. De CDO moet de behoefte van de business begrijpen als een leverancier van een platform dat een van de meest strategische bedrijfsmiddelen managed: data van hoge kwaliteit.

Wat zijn de drie belangrijkste prioriteiten voor de CDO in een tijdperk waarin kunstmatige intelligentie en andere opkomende technologieën alleen hun waarde kunnen tonen als de data van hoge kwaliteit is?

Benadruk de importantie van kwaliteitsdata

De CDO moet doorlopend het woord verkondigen over de importantie van de datakwaliteit. De zakelijke leiders hebben moeite te begrijpen waarom datakwaliteit een belangrijk gegeven blijft ondanks de hoge investeringen in grote applicaties, standaardisatie van businessprocessen en on-the-job training van medewerkers. De kernboodschap is dat bedrijfscontinuïteit en groei alleen kunnen worden bereikt als data wordt gemanaged als een bedrijfsbrede verantwoordelijkheid met de CDO als dirigent. Om die verandering door te kunnen voeren zal de CDO moeten rapporteren aan de CEO of COO.

Een consistent cross-application datamodel

De kern van het probleem met datakwaliteit is het ontbreken van een simpel datamodel dat consistent is door alle grote applicaties heen. Dat is geen technologieprobleem, maar eentje van mensen en processen. Als je vraagt hoe veel klanten een organisatie heeft kan je er donder op zeggen dat marketing een geheel ander aantal noemt dan finance. Het gaat erom te definiëren wat een klant, een product of leverancier is. En dat is een uitdaging voor organisaties die met elke dag complexer worden en waarvan vele nog in silo's verdeeld gedrag vertonen. In deze situatie moet de CDO de weg wijzen door consistente datadefinities aan te leveren die bedrijfsbreed worden toegepast. De vereenvoudiging van de data is deel van dat definitieproces. Organisaties hebben de neiging om zaken te complex te maken. De CDO moet daar met harde hand een einde aan maken.

Synchroniseer data in de keten

In deze "smart" wereld zullen organisaties "connected" moeten zijn. Ze zijn onderdeel van complexe netwerken, wat betekent dat datadefinities voorbij gaan aan de grenzen van de eigen organisatie. Leveranciers van auto-onderdelen bijvoorbeeld moeten datamodellen in hun applicaties voeren die consistent zijn met die van de autofabrikant. Dat is de enige manier om de keten te optimaliseren. Het concept van data-integratie is niet nieuw, maar in de realiteit is het een uitdaging om voor elkaar te krijgen. De rol van de CDO hierin is samenwerken met partners om te komen tot datastandaarden.

[Lees ook: 7 voorwaarden voor succes met data-analytics]

Er is een reden waarom deze drie punten de belangrijkste prioriteiten zijn voor een CDO. Nu we onze businessmodellen digitaliseren is datakwaliteit een eerste vereiste. Organisaties realiseren zich dat ze in staat moeten zijn "real time" te handelen. Bedrijfsapplicaties moeten om weten te gaan met data die van verschillende soorten bronnen komen. Een chatbot in een callcenter moet kunnen begrijpen met wat voor soort klant hij te maken heeft. Een algoritme van een voorspellende onderhoudsoplossing heeft accurate data nodig om inhoudelijke aanbevelingen te doen aan de onderhoudsplanner. Datakwaliteit is cruciaal en is een asset geworden dat een organisatie concurrerend voordeel kan geven.

Related:

Copyright © 2017 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!