IT moet zijn positie heroveren in de digitale transformatie

IT laat zich de kaas van het brood eten in deze nieuwe digitale werkelijkheid. De business neemt de leiding in de digitale transformatie, maar is dat eigenlijk wel wat we willen? Nee toch?

In deze eeuw heeft digitale technologie complete bedrijfstakken veranderd, zoals de muziekindustrie, horeca tot financiële dienstverlening. Bedrijven van elke omvang maken nu hun eigen digitale transformatie mee en brengen IT-innovatie in lijn met hun eigen bedrijfsdoelen. Maar wie neemt de leiding in die opgave? Business of IT? En belangrijker nog: wie zou die leiding moeten nemen?

De business in de voorhoede

De eerste vraag beantwoordt zichzelf. Als digitale transformatie gedefinieerd wordt als een bewust strategisch initiatief dan zal die geleid worden door degenen die de autoriteit hebben om de koers te bepalen, of in ieder geval degenen die daarover kunnen meepraten. Omdat in traditionele bedrijfsstructuren IT ver van de bedrijfsstrategie af stond zijn het vaker de zakelijke leiders die uiteindelijk die initiatieven leidden.

Het zelfde antwoord komt naar boven als we vanuit een ander perspectief kijken naar het woord 'leiden'. Daarbij gaat het niet alleen om de koers uitzetten, maar tevens om die koers vast te houden. Als digitale transformatie gaat om het samen optrekken, denk dan eens wat er gebeurt als business en IT niet samen (kunnen) werken. In een bekend scenario met beperkte IT-middelen en toenemende commerciële doelen kan een dergelijke situatie leiden tot late oplevertijden, gemiste kansen en andere negatieve gevolgen. Niemand zal dat bevallen, maar het is meer frustrerend voor degenen die de eigenaarschap heeft over die zakelijke doelen dat voor IT-leiders, die van nature eerlijk gezegd meer georiënteerd zijn op onderhoud en problemen oplossen dan op innovatie. Daardoor zullen de zakelijke teams eerder geneigd zijn technologie op te tuigen die hen in staat zijn hun doelen na te jagen.

Het is makkelijk je voor te stellen hoe dit in de praktijk uitpakt. Neem een legacy omgeving waarin Jan (of Jantien) van marketing of sales een aanvraag indient bij IT, waarop ze krijgt te horen dat het twee tot drie maanden zal duren om het verzoek te verwerken, laat staan in te plannen. Daardoor zal deze hypothetische zakelijke leider, die zich bevindt in een omgeving van disruptieve bedreigingen en concurrentievoordelen, waarschijnlijk kijken of het kan worden gedaan buiten IT om.

De nieuwe arbeidsgeneratie is vooral geneigd om dergelijke stappen te ondernemen. Zij zijn het meest vertrouwd met digitale technologieën en hebben daar hoge verwachtingen van. Zij zijn immers opgegroeid met snel internet, krachtige mobiele apparaten en de cloud, met daarnaast makkelijk te bedienen tools en apps. Nu millennials de baby-boomers hebben ingehaald als de grootste generatie in de arbeidsmarkt en nu technologie in ieders leven centraal staat, is een digitale toekomst onvermijdelijk.

In ieder geval hebben toekomstgerichte leiders van elke leeftijd meerdere opties om problemen met digitale technologie op te lossen, met of zonder dat de IT-afdeling er van weet of erin assisteert. Ze kunnen marketing automation tools inzetten, migreren naar een cloudgebaseerde CRM, productontwikkeling verhuizen naar een publieke cloud sandbox, een online winkel openen, big data analyses uitproberen en meer. Als die initiatieven een kritieke massa bereiken kunnen zakelijke leiders die verzamelen in een meer samenhangende aanpak binnen de digitale transformatie.

Op de volgende pagina: wat is de juiste rol van IT?

Related:
1 2 Page 1
Page 1 of 2
The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.