4 strategische thema's voor digitale transformatie in 2018

We gaan eindelijk de hype voorbij in digitale transformatie en zoeken in 2018 ons pad naar volwassenheid.

Vorig jaar richtten mijn voorspellingen op het gebied van digitale transformatie zich op de DNA-kern die organisaties op hun plek moeten krijgen om de beste prestaties en resultaten te krijgen in de digitale transformatie.

In aanvulling op tijdloze thema's als leiderschap, mensen en culturele competenties kennen deze nieuwe strategische thema's voor digitale transformatie onder meer disruptieve technologieën, businessmodellen voor platforms, excellentie in digitale diensten en vooruitstrevende bedrijfsinnovatie.

In plaats van zich te richten op achterliggende technologieën zijn deze thema's ontworpen om organisaties te helpen de focus te richten op het grotere plaatje zodat ze hun digitale strategieën verder kunnen ontwikkelen, hun volwassenheid in digitale transformatie bereiken en de daarbij behorende concurrentiekracht en wendbaarheid in hun markt te verbeteren.

De nieuwe strategische thema's voor 2018 zijn gerelateerd aan het verder institutionaliseren van de digitale transformatiekracht in de onderneming. Ze hebben betrekking op digitaal inzicht, digitale frameworks, implementeren van intrinsieke wendbaarheid en het bereiken van eeen balans, als volgend:

1. Digitaal inzicht - van platitudes tot werkbare perspectieven

Ondanks dat we nu al vijf jaar op weg zijn in de digitale transformatie zagen we in 2017 het onderwerp de top van de hype cycle bereiken met platitudes en poeha van leveranciers die voornamelijk oppervlakkig zijn qua inhoud. Mantra's en techvisies zoals "mensen eerst" en het citeren van de bekende drieletter-alfabetsoep die nieuwe technologieën met zich meebrengen, gecombineerd met "design thinking" dat gebruikt wordt als stopwoord, hebben weinig bijgedragen om deze discipline vooruit te helpen of organisaties een duidelijk pad voorwaarts te geven.

In 2018 zullen leiders zoeken naar organisaties die allang voorbij die platitudes zijn gegaan en een meer gestructureerde en logische aanpak in digitale transformatie bieden, met meer verfijnde perspectieven en werkmodellen die alle benodigde stappen en elementen strategisch organiseren. Deze werkmodellen geven een duidelijk beeld van de relatie tussen bedrijfsdoelen en de platformen, technologieën en technieken om daar te komen.

Een prima manier om te starten met een meer volwassen aanpak is te kijken naar maturity-modellen in digitale transformatie zoals die van de British Computer Society en vele anderen. Deze modellen zijn van nature holistisch betreffende mensen, processen en technologie, en bieden alle benodigde elementen voor het succes in digitale transformatie. Als jij nog steeds de "people first"-mantra's krijgt van je leveranciers en strategische partners, stel dan vragen en blijf vragen - gebruik de Socratische methode bijvoorbeeld - om te zien hoe diep hun denken nu eigenlijk gaat.

2. Digitale frameworks - van DIY tot standaard platformen

In vorige jaren was er nog weinig voorhanden aan digitale transformatie-frameworks of bewezen werkmodellen om organisaties te gidsen, en ze moesten het voornamelijk zelf uitvinden. De rol van de Chief Digital Officer heeft zich daarin eveneens enorm ontwikkeld.

In 2018 kunnen we een grotere reeks digitale transformatieplatformen en -frameworks zien van leveranciers die kunnen helpen in het versnellen van je digitale reis. Platformen als Leonardo van SAP en Predix van GE zijn uitstekende voorbeelden waarvan ik denk dat ze alle juiste elementen in zich hebben in een benadering die gericht is op ecosystemen.

Als je een platform of framework kiest, is het belangrijk dat je bepaalt wat je wilt bereiken en de gehele functionaliteit bekijkt die wordt aangeboden. Idealiter zou de oplossing een kernplatform leveren met de benodigde technologieën, technieken en innovatie die je helpt om voordeel te halen uit de DNA-kernelementen die je al hebt aangebracht in de organisatie.

Het is belangrijk om verder te kijken dan de one-size-fits-all-benadering en zoekt naar zeer flexibele marktspecifieke platformen met uitbreidingen en versnellers die je de mogelijkheid geeft precies die componenten eruit te pikken die je nodig hebt, en waarin je gaandeweg diensten en mogelijkheden kan ontwikkelen en toevoegen. Integratie met je huidige applicaties en infrastructuur is essentieel, zodat het eerder een evolutie is dan een revolutie.

3. Digitale intrinsieke wendbaarheid - van doelgericht naar doorlopend proces

Digitale transformatie is duidelijk een doorlopend proces, geen einddoel. Dus zelfs als je successen bereikt met grote initiatieven is er noodzaak voor continue innovatie en snel te reageren op veranderingen, en op uitdagingen en kansen als die zich voordoen.

In 2018 zullen CIO's zich moeten richten op het binnenhalen van vaardigheden en capaciteiten van de volgende generatie, zodat wendbaarheid en continue digitale transformatie een intrinsiek onderdeel worden van het bedrijfsmodel van de organisatie.

Platform-businessmodellen zijn bijvoorbeeld intrinsiek wendbaar omdat ze snelle groei mogelijk maken en snelle veranderingen in het ecosysteem aankunnen omdat ze gebruik maken van externe producenten en consumenten die de werkelijke (fysiek of digitaal) producten, diensten en sociale uitwisseling leveren.

Innovatieve programma's kunnen eveneens zo ontworpen worden dat ze intrinsiek wendbaar zijn door te zorgen dat de tools en processen een breed scala aan doelen aankunnen. In essentie wil je het proces van de innovatiepijplijn standaardiseren, maar de soorten innovatie die door die pijplijn gaan moeten oneindig variabel zijn.

4. Digitale balans - van doorgeslagen disruptie naar ethische disruptie

Met digitale disruptie nu in volle gang, zijn minder ethische organisaties "disrupting" door alle regels, richtlijnen en ethiek overboord te gooien, vast van overtuigd dat ze zich later kunnen excuseren en een symbolische boete kunnen betalen als dat nodig is.

In plaats van AI binnen te brengen en te hopen dat een universeel basisinkomen de enorme uitdagingen gaat oplossen die het geeft voor de werkgelegenheid, zou je bijvoorbeeld kunnen nadenken over hoe je de werkprocessen tussen mens en machine kan optimaliseren zodat elk naadloos met elkaar kan samenwerken.

In 2018 zouden CIO's zich moeten richten op meer dan alleen het introduceren van een disruptief businessmodel, maar op zo'n manier dat het meer in compliance is met bestaande wet- en regelgeving en duurzame ontwikkelingen als de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030 van de VN.

Met andere woorden, laats niet simpelweg "software de wereld opeten", maar probeer bewust te zijn van wat je software dan wel zou eten en van de gevolgen voor de maatschappij in zowel korte als lange termijn. Knoop jouw disruptie aan de mission statement van je bedrijf en disrupt om het maken van een positief verschil

In het kort, met zoveel focus op specifieke trends en technologieën in de wereld van digitale transformatie, is het vaak waardevol om een stapje terug te doen en het bos te zien in plaats van de bomen. Vraag je in 2018 af welke belangrijke inzichten je verder kunnen helpen op je pad, welke leidende platformen en frameworks jouw reis kunnen versnellen, hoe je intrinsieke wendbaarheid kan bouwen in je digitale operatingmodel en hoe je die juiste digitale balans kan vinden om disruptie in te zetten om het verschil te maken.

Related:

Copyright © 2018 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!