2019 wordt het jaar van de 'nieuwe' IT-leider

Eén op de vier CIO's zal in 2019 hun rol uitbreiden en de echte eigenaars worden van digitale bedrijfs- en technologiegestuurde innovatie, waarbij de rest wordt overgelaten aan vertrouwde IT-partners..

Dat is een van de vele voorspellingen die het analistenbureau Forrester heeft gedaan als onderdeel van de jaarlijkse vooruitblik op het nieuwe jaar. Tijdens een evenement ter gelegenheid van die vooruitblik zei Forrester VP en research director digitale strategie, Michael Barnes, een dramatische verschuiving te verwachten in de rol van de CIO in de loop van het volgende jaar.

"Wij verwachten dat CEO's en CIO's het erover eens zijn dat de CIO eigenaar moet worden van de digitale bedrijfsinnovatie en technologie-gestuurde innovatie binnen het bedrijf," vertelde hij de aanwezigen. "Het is tijd voor CIO's om de leiding te nemen".

Dit is omdat dit lopende jaar de nummer één prioriteit voor bedrijven wereldwijd is om te investeren in opkomende technologieën, zei Barnes. Een recent onderzoek van Forrester toont aan dat technologie wordt beschouwd als de belangrijkste bron van het vinden van nieuwe waardestromen.

"Als gevolg hiervan zal 25 procent van de CIO's hun rol uitbreiden en meer controle krijgen over de digitale business. De rest zal worden afgestoten naar een vertrouwde operator die ervoor zorgt dat de treinen op tijd rijden", aldus Barnes. "Hoewel dat een belangrijke functie is, is het niet de kern voor het aansturen van voortdurende innovatie en het zoeken naar nieuwe bronnen van waarde, wat essentieel is vanuit een competitief oogpunt voor elk bedrijf.

Om aan de leiding te komen, moeten CIO's innovaties en initiatieven afstemmen op de strategische doelstellingen die in de jaarlijkse bedrijfsplanningssessies zijn vastgelegd, aldus Barnes. Ze moeten ook zo veel mogelijk vertrouwen op leveranciers voor innovatieve IP als startpunt, en moeten streven naar continue planning en verbetering.

"We hebben de overstap naar flexibele benaderingen, devOps en meer iteratieve processen gezien. Wat we niet zien en wat we moeten zien, is dat we dat consistenter maken voor de hele technologiefunctie," zei hij.

Op een intermediair niveau is er nog steeds behoefte aan een meer formeel proces voor het evalueren van opkomende technologie, aldus Barnes, om de waarde van zaken als Internet of Things of kunstmatige intelligentie voor de organisatie beter te kunnen articuleren. Het gaat ook over het effectiever omarmen van platformgebaseerde innovatie.

Dan gaat het om de overstap naar technologiegedreven bedrijfsinnovatie, waarbij technologie wordt gebruikt om bedrijfswaarde te leveren. "Op een fundamenteel niveau vereist dat dat de mensen die de technologie evalueren de topmanagers zijn," zei Barnes.

"Je moet ook innovatie in het bedrijf laten ontkiemen. Een goed voorbeeld hiervan is het voorbeeld van agile en DevOps bij productteams, en het bedrijf meer gaan zien als een 'softwarebedrijf'.

"We beginnen ook bedrijven te zien die willen investeren in startups en innovatie op bepaalde gebieden willen stimuleren.

2019: Het jaar van de meetbare digitale transformatie

Forrester heeft eerder gesproken over 2018 als "het jaar waarin organisatie meetbaar digitale transformatie doorvoeren". In zijn aanloop naar de voorspellingen van 2019 beschreef Barnes dit huidige jaar als een jaar waarin externe krachten alle organisaties dwongen om digitale transformatie en veranderingen in de klantervaring te omarmen.

"We zagen dat de urgentie het hele jaar door stijgen," zei hij. "Maar wat we ook zagen is dat de urgentie nog lang niet ver genoeg is; bedrijven hebben het hele jaar door te maken gehad met veel tegenwind".

Een grote rem is de bereidheid van de organisatie om verandering te omarmen, terwijl een andere eis en gebrek aan continue en duidelijke ondersteuning van het management. Een derde is de angst dat digitale transformatie en innovatie-initiatieven een impact hebben op bestaande bronnen van inkomsten.

Als gevolg hiervan ziet Forrester het jaar 2019 als het "jaar waarin de transformatie pragmatisch verloopt". Het bedrijf voorspelt dat organisaties steeds meer zullen gaan overstappen van bedrijfsbrede, strategische transformaties naar veel meer gerichte initiatieven die beter gemeten en gemonitord worden op resultaten en waarde.

"Het positieve van deze focus op pragmatisme is dat het bedrijven in staat zal stellen om de basiselementen in te voeren die nodig zijn om verandering te bewerkstelligen, en een aantal van de bestaande systemen en technische schuldenlast en uitdagingen op het gebied van gegevensbeheer te overwinnen", aldus Barnes.

"De uitdaging is het mogelijk mensen de onjuiste overtuiging geeft dat de status-quo goed. is en dat de organisatorische inertie goed is, en dat je niet moet aandringen om dat te veranderen.".

"De bottom line is dat als bedrijven in staat zijn om pragmatische initiatieven en investeringen in 2019 te richten op de fundamentele vereisten die nodig zijn om duurzame verandering te stimuleren, ze in goede vorm zullen zijn om te investeren in meer waarde genererende transformerende initiatieven in de komende jaren."

Uit het onderzoek van Forrester blijkt dat digitale transformatie de besluitvorming in het bedrijfsleven blijft domineren, zo vervolgde Barnes. Tegelijkertijd bevindt de overgrote meerderheid van de bedrijven zich nog steeds in de 'beginfase' of 'tussenstadia' van transformatie.

Hij merkte ook op dat 66 procent van de bedrijven verklaart dat ze op dit moment een digitale transformatie ondergaan. Alarmerend genoeg gelooft 17 procent echter dat ze het hebben voltooid.

"Dit is een probleem en benadrukt de uitdaging waar we voor staan", vervolgt Barnes. "Er is deze verwarring over wat digitale transformatie eigenlijk betekent. De realiteit is dat je niet klaar bent, het is een doorlopend proces.".

"De reden dat veel respondenten in de war zijn, is dat ze denken in termen van laaghangend fruit, zoals de klantgerichte kwesties die ze denken te hebben aangepakt, en digitale betrokkenheid. Maar velen hebben het tweede deel van deze transformatie, dat gaat over het gebruik van digital om de kernprocessen continu en systematisch te verbeteren, nog niet gedaan."

"Je kunt je beloften aan de front-end niet blijven waarmaken als de back-end processen niet veranderen."

Daarom luidt een andere voorspelling van Forrester over 2019 dat de digitale transformatie naadloos zal overgaan in geconcentreerde innovatie, zegt Barnes.

"Het zal veel minder gaan over ongericht experimenteren en meer over het verbinden van innovaties, uitgaven en middelen gericht op daadwerkelijke waarde", zei hij.

Om dat te bereiken zijn er drie vereisten, schetste Barnes. De eerste is "snel zijn" en het creëren van een sneller tempo door middel van structuur. Het gaat ook over het stimuleren van mensen om te falen, het democratiseren en werknemers in staat stellen om hun eigen oplossingen te prototyperen, en het mogelijk maken van snelle, ethische besluitvorming.

Het tweede essentiële element is om "onverschrokken te zijn, niet dwaas", zei hij. Dit komt terug op het methodisch luisteren naar klanten om investeringen te begeleiden, investeren in een portefeuille van experimenten om risico's te beperken, en het zorgen voor goedkeuring buiten de C-suite om verandering te versnellen.

Ten derde, moedigde Barnes organisaties aan om flexibel te zijn, wijzend op de "twee pizza regel" als goede manier om te zorgen voor kleine teams met meer effect. Hij pleitte ook voor het gebruik van de fysieke omgeving en de nabijheid om cultuurverandering te katalyseren, terwijl hij het digitale team positioneert als enablers en acceleratoren.

Related:

Copyright © 2018 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.