7 manieren om invloed uit te oefenen

Er zijn vele vormen aan beïnvloedingsvormen waarmee je je omgeving naar je hand kan zetten, vooral binnen de eigen organisatie. We geven er hier 7.

Als CIO of andere IT-manager is het vermogen om andere C-Suite leidinggevenden, leveranciers, klanten en anderen te beïnvloeden de sleutel tot zowel de organisatorische impact van IT als de effectiviteit en professionele branding van de CIO.

Wanneer mensen nadenken over het beïnvloeden van anderen, denken ze vaak aan korte termijn-tactieken die verkoop-achtig zijn in aanpak en uitstraling. Hoewel beïnvloedingstechnieken zeker op deze manier en voor dit doel gebruikt kunnen worden, zou ik graag zien dat je jouw denken en perspectief op invloed binnen de werkplek en invloed in het algemeen verbreedt.

Hieronder staan zeven belangrijke beïnvloedingsstrategietypen die CIO's en anderen binnen IT alleen of in combinatie kunnen gebruiken om het gewenste resultaat te bereiken.

1. Strategische invloed

Strategische Invloed is een holistische benadering op lange termijn met betrekking tot het type invloed dat je in de toekomst wilt uitoefenen. Dit kan denkbeeldig leiderschap zijn in een zakelijke, technische of sociale arena. Het kan ook stil en efficiënt zijn om de geloofwaardigheid, verbindingen, vaardigheden, kennis en/of infrastructuur op te bouwen voor gebruik op een toekomstig tijdstip.

Als CIO kan strategische invloed betekenen dat de leidende rol van IT in de digitale transformatie, machine learning, Internet of Things en/of technische en/of branchespecifieke trends wordt opgebouwd. Deze strategische invloed op lange termijn versterkt niet alleen de slagkracht en waarde van de IT-organisatie voor de organisatie die het bedient, maar versterkt ook uw professionele merk als zakelijk en technisch leider.

2. Tactische invloed

Tactische Invloed is het gebruik van specifieke kortetermijn beïnvloedbare tactieken om de steun te krijgen van een specifieke persoon voor een specifiek doel. Voorbeelden van tactische beïnvloeding zijn onder andere:

  • Wederkerigheid: Iets leuks doen voor iemand nu met de hoop/anticipatie dat hij/zij de gunst zal teruggeven wanneer dat nodig is.
  • Ik vind het leuk: Mensen in belangrijke besluitvormingsrollen die je leuk vindt, zodat ze je kunnen ondersteunen bij belangrijke beslissingen.
  • Gedelegeerde autoriteit: Het verkrijgen van de steun van senior spelers, zoals de CEO van jouw bedrijf en het gebruik van hun goedkeuring en bevoegdheid om anderen te beïnvloeden.
  • Proactieve actie: Gezien worden als de persoon die de leiding heeft over een belangrijk zakelijk onderwerp, zodat anderen binnen het bedrijf zich kunnen inzetten voor jouw zaak.
  • Uitmuntende presentatie: Een geweldige spreker zijn in vergaderingen bij het presenteren van jouw gedachten en voorstellen kan gebruikt worden om de steun van anderen in de zaal te krijgen.
  • Rustig zijn: Als je de reputatie hebt kalm te zijn, duidelijk te denken in tijden van tegenspoed en moeilijke problemen op te lossen, zullen mensen zich tot je wenden als er problemen ontstaan, waardoor je invloed wordt vergroot in tijden van problemen.

Als CIO kan het gebruik van dit soort korte termijn-tactieken worden gebruikt om mensen binnen IT te motiveren, de steun van andere C-suite executives te krijgen om jouw initiatieven goed te keuren, en gezien worden als een interne agent van verandering met het vermogen om bedrijfsgedreven initiatieven te leiden, zoals digitale transformatie, en niet alleen gezien te worden als het hoofd van de technologische ondersteuning.

3. Situationele invloed

De term "situationele invloed" wordt het meest gebruikt binnen een marketingcontext, gerelateerd aan het beïnvloeden van mensen om producten te kopen. Ik beschrijf situationele invloed in een bedrijfscontext, als jouw kennis van het onderwerp actueel wordt besproken en het publiek met wie je op dit moment spreekt.

In het bedrijfsleven is alle invloed situationeel. Inzicht in jouw relatieve niveau van kennis en controle in vergelijking met anderen is de sleutel tot het beoordelen van jouw vermogen om ze te beïnvloeden. Een projectmanager heeft bijvoorbeeld meer invloed op haar team dan op haar stakeholders. Een tweede voorbeeld: een hersenchirurg die geen kennis van voetbal heeft, heeft een grote invloed op zijn patiënten, maar heeft weinig invloed op het bespreken van de beste spits van de Eredivisie met zijn vrienden. Deze hersenchirurg zal echter wel invloed krijgen op zijn vrienden als de discussie gaat over het langetermijneffect van hersenschudding in de professionele sport.

Als CIO helpt het begrijpen van jouw niveau van situationele invloed om je niveau van voorbereiding op een belangrijke vergadering, jouw relatieve organisatorische slagkracht in vergelijking met anderen in de kamer, en een bewustzijn van wanneer hard te duwen op jouw persoonlijke agenda en wanneer terug te stappen, te bepalen.

4. Zelfhulp gebaseerde invloed

Op zelfhulp gebaseerde invloed is jezelf laten beïnvloeden door een andere persoon, specifiek voor jouw persoonlijke verbetering. Bijvoorbeeld, je voelt je gestrest op het werk of in het leven in het algemeen, dus je staat open voor iemands ontspanningsfilosofie, trainingsprogramma, dieetregime of andere activiteit. Dit kan voor jou van grote waarde zijn vanuit een zelfhulp perspectief. Bovendien, als je begrijpt hoe deze zelfhulpdynamiek werkt, kan je het gebruiken op andere mensen, om hen jouw filosofie, programma, concept of andere activiteit te laten volgen.

Als CIO kunt je deze invloed gebruiken om jouw organisatorische slagkracht op te bouwen door het aanbieden van technologie en bedrijfsoplossingen die mensen binnen IT en in het hele bedrijf helpen hun productiviteit te verbeteren, hun professionele status te verhogen en hun kennis te vergroten. Anderen op deze manier helpen vergroot niet alleen jouw reputatie als thought leader, het bouwt ook gevoelens van loyaliteit en wederkerigheid op van hen naar jou toe.

5. Omgekeerde invloed

Omgekeerde invloed is de strategie waarbij je jezelf schijnbaar laat beïnvloeden door een andere persoon om hun aandacht, gunst, vertrouwen en steun te krijgen. Ik vind deze strategie persoonlijk niet leuk, omdat ik het zowel manipulatief als onoprecht vind, maar het kan toch een effectieve strategie zijn.

Als CIO, wees voorzichtig met het gebruik van deze strategie, als het averechts werkt, zou je je organisatorische invloed en je professionele reputatie dramatisch kunnen schaden.

6. Onbedoelde invloed

Soms probeer je iemand te beïnvloeden om één ding te doen, en ze zijn ertegen, ze doen het tegenovergestelde wat het effect kan hebben van het ondermijnen van je doel of activiteit. Op macroniveau zie je dit af en toe gebeuren bij mensen die zich kandidaat stellen voor een politiek ambt. De kandidaat zegt iets om aanhangers te beïnvloeden en te mobiliseren en het heeft het onbedoelde gevolg dat het de oppositie van de kandidaat energie geeft en motiveert.

Als CIO valt dit over het algemeen onder de categorie dat geen enkele goede daad ongestraft blijft. Het klassieke geval hiervan is wanneer IT een systeem probeert te implementeren zonder de steun van de manager van de ontvangende afdeling.

Interessant is dat we dit soort onbedoelde invloed ook in jouw voordeel kunnen gebruiken als een manier om projecten te annuleren wanneer de inspanningen van IT niet worden geaccepteerd of gewaardeerd. Wanneer de pushback optreedt, verlaag je eenvoudigweg de prioriteiten van het project en wijst u de middelen opnieuw toe. Als de leidinggevenden, organisatorisch boven de tegenstribbelende manager, het systeem willen implementeren, zullen zij de manager voor jou overtuigen. Dan, als het project een andere prioriteit krijgt, zal de afdelingsmanager minder hinderlijk zijn.

7. Negatieve invloed

Negatieve invloed, vaak "omgekeerde psychologie" genoemd, is wanneer je iemand probeert te beïnvloeden om iets te doen door hem of haar te vertellen dat hij of zij het niet kan of mag doen.

Als CIO wordt dit het best gebruikt om een IT-medewerker te motiveren. Je zegt zoiets als "Ik denk niet dat dat zal werken, maar je bent welkom om het te proberen en me te bewijzen dat ik het mis heb".

Samengevat geven deze zeven soorten beïnvloedingsstrategieën je elk een conceptuele pijl in jouw invloedskoker. Het voordeel van het bestuderen van beïnvloedingsstrategieën, technieken en tactieken is dat je ze kunt verbeteren door gebruik te maken van procesmatige beïnvloedingstechnieken, door middel van praktijk en algoritmische verbetering, in plaats van door intuïtie.

Related:

Copyright © 2018 IDG Communications, Inc.

The CIO Fall digital issue is here! Learn how CIO100 award-winning organizations are reimagining products and services for a new era of customer and employee engagement.