9 belangrijke vragen die je jezelf moet stellen

IT is in de digitale transformatie van de organisatie essentieel voor het succes op de langere termijn. Is jouw IT-organisatie daar klaar voor? Ben jij er klaar voor? Hier zijn 9 vragen die je jezelf moet stellen.

Door de ontwrichtende aard van de technologie en de enorme groei van data kan IT eenvoudigweg niet blijven stilstaan of alleen maar reageren op veranderingen. Digitale IT-organisaties moeten vandaag de dag de veranderaar en innovatiecentrum van de business worden. Het is dus belangrijk voor CIO's om tijd te besteden aan het evalueren van de positie van IT, waarbij ze een tijdje uit de routinematige transactionele activiteiten stappen, om zich een voorstelling te maken van een zeer innovatieve digitale IT-organisatie.

Misschien is het de juiste timing voor IT-leiders om een aantal nieuwjaarsreflecties en -voornemens te maken, om de rol van IT in de digitale transformatie te verduidelijken en hun organisatie naar het volgende niveau van volwassenheid te brengen.

1. Wordt de status-quo door IT verlengd, uitgedaagd of onderbroken?

Door de toenemende snelheid van veranderingen en door de technologie aangestuurde digitale disrupties is de rol van de CIO nooit alleen maar het managen van de status quo geweest. De digitale verschuiving voor IT in de verschillende sectoren gaat om het innoveren van systemen die voor engagement zorgen. CIO's moeten strategisch samenwerken met de business als gelijkwaardige partners, om business-oplossingen te bieden in plaats van alleen producten of diensten.

De beschikbare digitale technologie maakt innovatie nu alleen maar gemakkelijker te doen dan in het verleden, minder kostbaar, beter toegankelijk. CIO's moeten de toon zetten om mensen aan te moedigen de status-quo uit te dagen en onafhankelijk te denken, een omgeving te creëren die dissidentie en openhartigheid aanmoedigt. Innovatie gaat over het zien van dingen vanuit verschillende invalshoeken en het oplossen van problemen op verschillende manieren. Het gaat om het afbreken van silo's en het doorbreken van conventionele wijsheid.

IT stelt de business in staat en ondersteunt de applicaties die haar klanten gebruiken om niet alleen transacties uit te voeren, maar ook om de business te transformeren, IT moet de proactieve veranderingsagent worden, zich in elke dimensie uitstrekken om het effect op de business te verbreden en de algehele volwassenheid van de business te verbeteren.

2. Wat is de business-perceptie van de IT-organisatie?

Velen denken dat de nieuwe manier van het runnen van een bedrijf is management vanuit een technologische blik. In werkelijkheid zijn er echter nog steeds veel IT-organisaties die worden gezien als een kostenpost en backoffice-functie.

Bedrijven tonen niet genoeg waardering voor de voordelen van IT omdat ze geen duidelijk inzicht hebben in hun IT-organisatie of omdat ze IT-leiders niet de kans hebben gegeven om proactief verandering te leiden. Wanneer er een discrepantie bestaat tussen de perceptie van IT van zichzelf en de perceptie van IT door de gebruiker, moet het topmanagement nauw samenwerken om de situatie vanuit de verschillende perspectieven te begrijpen en een objectieve beoordeling te maken van de volwassenheid van IT.

Het idee dat de IT-organisatie over het hoofd wordt gezien als een digitale motor en wordt omzeild door business units komt op een vreemd moment als je kijkt naar de robuuste nieuwe technologische vooruitzichten en de alomtegenwoordige invloed van data. IT-leiders moeten een diepgaand inzicht hebben in het bedrijfsmodel en hoe organisaties winst maken. Uiteindelijk gaat het niet om technologie, maar om wat technologie kan doen als het verandermanagement en bedrijfsprocessen in staat stelt en integreert om strategische differentiatie te leveren, te inspireren en innovatie te faciliteren op het kruisvlak van technologie en business. IT is on demand. Maar om respect en waardering te krijgen van de business, moet IT-management zich blijven ontwikkelen, communiceren en aanpassen.

3. Welke impact heeft de CIO?

De CIO zit in een unieke positie om een compleet beeld van het gehele bedrijf te verkrijgen. Digitale CIO's zijn "Chief Influence Officer": Wil je dat de business en andere afdelingen naar jou kijken als zij op zoek zijn naar leiderschap rond de competitieve toepassing van data en technologie in een snel veranderende markt?

CIO's moeten niet alleen optreden als de transactiegedreven functionele managers; ze moeten de bedrijfsstrategen en innovatieleiders worden om hun leiderschapsinvloed in de business, hun industrie of zelfs het hele digitale zakelijke ecosysteem te versterken. De CIO en IT in het algemeen moeten bijdragen aan het vormgeven van de bedrijfsvisie en het bepalen van strategische doelen. Ze moeten zakelijke kwesties contextueel begrijpen en creatief communiceren, omdat taal de perceptie beïnvloedt.

Zonder een duidelijke strategie en een manier om deze in de taal van de business te communiceren, zullen CIO's altijd moeite hebben om zelfs maar "aligned" te worden, laat staan dat een hogere volwassenheidsniveau van IT wordt bereikt, die proactief de business vooruit helpt en met hen in contact treedt. IT value-based management moet gedreven worden door concepten als collaboratieve waarde, collectief voordeel en meerlaagse ROI's.

4. Heeft de IT-leider een plaats aan de grote tafel?

Traditionele CIO's worden vaak gezien als tactische managers, controleurs of orderverzamelaars. Maar digitale CIO's moeten strategische bedrijfsadviseurs, veranderagenten of zelfs "constructieve disruptors" worden.

Idealiter zou de CIO een serieuze partner in het topmanagement moeten zijn om strategieën met toegevoegde waarde te creëren en diepgaander inzicht te geven in de mogelijkheden die IT kan bieden. Het bestuur en het topmanagementteam moeten helpen om de CIO-rol te definiëren zoals ook de andere CXO-rollen zijn gedefinieerd. Als het topmanagementteam geen actieve betrokkenheid bij IT aantoont, of zelfs ontkent dat de CIO een 'plek aan tafel' heeft en toestaat dat business units op 'rogue IT' gaan zitten, waarom zouden ze dan IT-gedreven innovatie verwachten?

De digitale CIO zou als "digitale transformator" in de raad van bestuur moeten zitten, omdat het van cruciaal belang is dat de CIO kan bijdragen aan het maken van strategieën en het bepalen van doelen. De IT-afdeling maakt de bedrijfsstrategie en -doelstellingen effectief mogelijk en faciliteert deze, en orkestreert uiteindelijk de digitale transformatie. Digitale CIO's moeten niet alleen hun stem laten horen, maar ook uitzoeken hoe ze overtuigend kunnen communiceren en hoe ze de vertrouwensrelatie met de business op een continue manier kunnen opbouwen.

5. Biedt IT de leidraad voor de toekomst van de organisatie?

Veel organisaties staan op het omslagpunt van het digitale transformatietraject. Ook al zijn organisaties verschillend, ze bevinden zich in de verschillende stadia van de bedrijfscyclus, ze hebben verschillende structuren, ze hebben verschillende culturen, ze concurreren in verschillende markten en ze hebben een verschillende schaalgrootte. Omdat elke bedrijfspraktijk vandaag de dag altijd een combinatie is van mensen, processen en technologie.

IT kan een objectieve beoordeling maken van de onderliggende bedrijfsfuncties en -processen; IT moet een uitgebreide technologische visie en bedrijfsoverzicht bieden; IT moet proactief werken als een integraal onderdeel van de business om kansen te benutten. IT zou ook de 'debugging mindset' moeten inschakelen om een analyse te maken en altijd te ontdekken wat de kern van het probleem is, een holistische benadering en structurele praktijken te hanteren voor het bouwen van de hoogontwikkelde digitale organisatie met attributen als reactievermogen, aanpassingsvermogen, beschikbaarheid van informatie, snelheid en innovatievermogen, enz.

Alle vooruitstrevende bedrijven in verticale sectoren beweren dat ze actief zijn op het gebied van informatiemanagement. Een toekomstgerichte IT is de drempel om al die belangrijke bedrijfsonderdelen te verbinden aan de unieke set van mogelijkheden voor de uitvoering van de strategie. Vooruitstrevende organisaties van vandaag de dag zijn op zoek naar strategische of transformerende CIO's om hun digitale transformatietraject te leiden.

6. Is IT gewenst? Helpt IT de business te groeien?

Technologie is alomtegenwoordig en de data is exponentieel. Digitale transformatie of bedrijfsinitiatieven hebben tegenwoordig bijna altijd te maken met bepaalde vormen van technologie-implementatie en dataverspreiding. IT zou niet de bijzaak van het bedrijf moeten zijn, want technologie is vaak de verstorende kracht achter digitale innovatie en data helpt bij het voorspellen van de opkomende trends en behoeften van klanten.

Met de toename van ondernemingen die IT inzetten voor inkomstengenererende initiatieven, moet IT zijn reputatie omdraaien omdat IT de geschiedenis/traditie heeft van een zeer dure kostenpost, vaak met de weinig aantoonbare waarde die in de regel zijn verplichtingen niet nakomt. IT kan niet worden gezien als een enabler, tenzij het IT-management duidelijk begrijpt wat hun organisatie dagelijks doet. De IT-leider van de toekomst moet weg van het zijn van een pure IT-manager en een echte businesspartner en strateeg worden om een gewenste IT-organisatie te runnen en de groei van de business te katalyseren. Vooral nu steeds meer ondernemingen IT inzetten voor inkomstengenererende initiatieven.

Om de volwassenheid te verbeteren, moeten IT-organisaties assertief zijn in de voorbereiding en het effectief en efficiënt betrekken van hun zakelijke partners bij strategische initiatieven. Informatietechnologie moet door elk bedrijf worden gezien als een "digitale transformator" om het bedrijf te helpen bloeien, niet alleen om te overleven.

7. Heeft IT een positieve en gedurfde boodschap en uitstraling?

Naast het bouwen van functionele en betere producten en oplossingen, moet IT weten hoe het zijn producten en diensten kan promoten en leren om een sterk merk te ontwikkelen dat de juiste dingen aan de juiste mensen verkoopt.

IT-branding moet deel uitmaken van de IT-transformatie-inspanning. Jouw merkidentiteit zal het gezicht zijn dat je aan jouw IT-organisatie geeft en het vloeit voort uit jouw merkstrategie. IT-merkidentiteit moet worden ondersteund door de boodschap die je creëert en verspreidt naar jouw klanten. Voor een succesvolle IT-branding vraag je je jezelf in principe af: wat proberen we te bereiken? Zijn we op de goede weg? Is "wat we uitstralen" consistent met "wie we zijn"?

Het bedrijfsdoel van IT-branding is om, indien mogelijk, te zorgen dat alle doelgroepen op elk niveau van de onderneming graag met je willen samenwerken. Wat nodig is, is een strategie die deze technologieën in de hele onderneming integreert, inclusief de beste manier om ze te vinden. Zorg er ook voor dat de externe klanten die producten of diensten kopen een grote ervaring hebben met betrekking tot alle IT-systemen die hen beïnvloeden. IT moet de gedurfde boodschap van "meer doen met innovatie" uitdragen. Het herpositioneren van IT begint met het herstarten van de mindsets van het bedrijfsmanagement, gevolgd door het herscholen van IT-management en het trainen van IT-medewerkers als merkambassadeurs.

8. Stimuleert IT verandering, teambuilding en organisatorisch leren?

IT zit midden in turbulente verandering en het is belangrijk om te beseffen dat er basisprincipes en regels zijn die ervoor zorgen dat het werkt. De CIO zou digitale principes voor het runnen van een goed presterende organisatie moeten vaststellen of mede-instellen. IT speelt ook een cruciale rol in het opbouwen van het leervermogen van de organisatie via het afstemmen van bedrijfsprocessen, het optimaliseren van informatie en het integreren van kennismanagement, evenals het in staat stellen van medewerkers met effectieve technologische hulpmiddelen om de productiviteit en leerflexibiliteit te verbeteren.

CIO's moeten niet worden aangezet tot veranderingen; ze moeten in feite de rol spelen van veranderagent. CIO's zijn verantwoordelijk voor het kritische deel van het bedrijf dat voortdurend verandert en evolueert. Ze moeten in staat zijn om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen die niet alleen in overeenstemming zijn met de veranderingen in technologie en het tempo waarin de organisatie deze veranderingen effectief kan managen, maar ook proactief het collectieve leren mogelijk maken en veranderingen in bedrijfstransformatie stimuleren. In lerende organisaties richten mensen zich meer op de leermogelijkheden die nieuwe opdrachten bieden dan op de status-quo. Ze staan open voor frisse ideeën en worden aangemoedigd om creatief te zijn. Communicatie en samenwerking worden ingezet, positieve energie en creativiteit stromen door de aderen van de onderneming..

9. Hoe technisch georiënteerd is de business in het algemeen?

We leven in een wereld van informatietechnologie en elke dag beïnvloeden meer en meer technologieën de manier waarop we leven, denken en werken. Vandaag de dag is IT als de ruggengraat van de business. Veel toekomstgerichte organisaties zeggen dat ze actief zijn in de informatiemanagement-business. Met IT als spil, zijn moderne digitale organisaties niet alleen de som van functionele stukken, maar een integraal geheel om de prestaties te maximaliseren.

In de praktijk hangt hoe technisch georiënteerd de business is, af van hoe naadloos IT geïntegreerd kan worden in de business en hoe IT en business samen kunnen werken om ervoor te zorgen dat de business als geheel maximaal presteert en het volledige digitale potentieel ontsluit. IT-volwassenheid staat in verhouding tot de algehele volwassenheid van het bedrijf. Zakelijke initiatieven houden tegenwoordig bijna altijd een vorm van technologie-implementatie of informatieverfijning in. Een bedrijf moet gebruik maken van IT en alle relevante managementdisciplines omvatten en actief toezicht houden op opkomende zakelijke kansen en risico's om deze te herkennen en erop te reageren in een tijdsbestek dat strategische voordelen zal opleveren.

De IT-behoeften zullen alleen maar toenemen. Tijdens de digitale transformatie is het de tijd voor IT om zich te laten zien. Verandering is een doorlopende bedrijfscapaciteit waarin IT een sleutelcomponent is. Het doel van digitale transformatie is om digitale technologieën in te bedden in belangrijke bedrijfsprocessen, de waarde van informatie te benutten, de zakelijke mogelijkheden te verbeteren om te concurreren voor de toekomst en uiteindelijk het bedrijf als Digital Master te runnen.

"Anderen kennen is intelligentiejezelf kennen is ware wijsheid

Anderen beheersen is kracht

Jezelf beheersen is ware kracht"

- Lao Tzu.

Related:

Copyright © 2019 IDG Communications, Inc.

Learn how leading CIOs are reinventing IT. Download CIO's new Think Tank report!