De blockchain gaat jouw leven ingrijpend veranderen

Blockchain zal de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd ingrijpend veranderen in de komende 5 tot 10 jaar, zegt Gartner

Onderzoeksfirma Gartner, dat in eerdere evaluaties van blockchain nogal conservatief was, verwacht dat de gedistribueerde grootboektechnologie de wijze verandert waarop de ondernemingen in de meeste industrieën binnen vijf tot tien jaar werken.

Op dit ogenblik echter blijft blockchain voor de meeste industrieën hangen tussen opgepompte verwachtingen en algemene teleurstelling met betrekking tot hoe het bedrijfsprocessen kan verbeteren, volgens het recentste Hype Cycle-rapport van Gartner.

Het rapport bevat een verslag over hoe CIO's blockchaintechnologie ervaren.

"Hoewel ze nog steeds onzeker zijn over de impact van blockchain op hun bedrijven, zegt 60 procent van de CIO's in de CIO Agenda Survey dat ze een zekere mate van adoptie van blockchaintechnologieën in de komende drie jaar verwachten", aldus David Furlonger, vicepresident van Gartner, in een verklaring. "De bestaande digitale infrastructuur van organisaties en het gebrek aan een duidelijke blockchaingovernance beperken CIO's echter in hun mogelijkheden om de volledige waarde van hun blockchain te benutten."

Gartner's jaarlijkse onderzoek onder CIO's werd uitgevoerd van april tot en met juni en had 3.102 respondenten uit 89 landen en in de belangrijkste industrieën, waaronder productie, overheid, professionele dienstverlening, bankwezen, energie/nutsbedrijven, onderwijs, verzekeringen, retail, gezondheidszorg, transport, communicatie en media.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek van Gartner dat gemiddeld slechts 3,3 procent van de bedrijven wereldwijd daadwerkelijk een blockchain in een productieomgeving had geïmplementeerd.

In een blogbericht noemde Gartners Avivah Litan acht hordes die genomen moeten worden om de technologie te laten voldoen aan de doelen die technologieaanbieders stellen als oplossing voor vrijwel elke internationale, transactionele netwerkbehoefte - van gratis grensoverschrijdende betalingen tot het bijhouden van de toeleveringsketen. Deze hordes omvatten technisch schaalbare blockchains, vooruitgang in smart contract-technologie, verzekering van transactierisico's, vertrouwelijkheid van gegevens en een efficiënt consensusalgoritme.

Blockchains vereisen een consensus onder de gebruikers voordat nieuwe gegevens in het onveranderlijke grootboek kunnen worden opgeslagen; meestal moet ten minste 51% van de computerknooppunten die de boekingen in het grootboek valideren, hiermee instemmen voordat nieuwe blokken kunnen worden toegevoegd.

In de meest recente onderzoeksgegevens van Gartner zien we dat de bank- en beleggingsdienstensector nog steeds veel belangstelling heeft van innovators die op zoek zijn naar verbetering van tientallen jaren oude activiteiten en processen. Maar slechts 7,6 procent van de respondenten van de CIO-enquête suggereerde dat blockchain een baanbrekende technologie is. Dat gezegd hebbende, zei bijna 18 procent van de CIO's van het bankwezen en de investeringsdiensten dat zij een of andere vorm van blockchaintechnologie binnen de komende 12 maanden hebben binnengehaald of zullen binnenhalen, en bijna nog eens 15 procent van plan is om dit binnen twee jaar te doen.

Op verschillende belangrijke gebieden van de bank- en beleggingsdiensten duiken er blockchaintesten of proefprojecten op, "vooral gericht op toegestane grootboeken", aldus Furlonger. Dat verwijst naar centraal gestuurde blockchain-netwerken waarvan de deelnemers eerder zijn gescreend voordat ze mogen deelnemen.

"We verwachten ook verdere ontwikkelingen in de creatie en acceptatie van digitale tokens", vervolgt Furlonger. "Er moet echter nog veel werk worden verricht op het gebied van niet-technologische activiteiten, zoals normen, regelgevingskaders en organisatiestructuren voor blockchaincapaciteiten om het Plateau of Productivity te bereiken - het punt waarop de mainstream adoptie van start gaat, in deze sector.

Gartner meet de volwassenheid van nieuwe technologie aan de hand van haar "Hype Cycle", een grafische levenscyclus die vijf fasen volgt: van de Technology Trigger, wanneer er proof-of-concept-verhalen en mediabelangstelling naar voren komen, tot het Plateau of Productivity, wanneer de mainstream adoptie plaatsvindt - als de technologie meer dan een niche is.

Een van die vijf Hype Cycles is de "Peak of Inflated Expectations", gevolgd door de "Trough of Disillusionment", wanneer de belangstelling als proefproject afneemt en er niet in slaagt om te presteren en technische leveranciers ofwel de knikken uit te werken en de technologie te verbeteren, ofwel uiteindelijk tekortschiet en uitsterft.

In de detailhandel wordt blockchain overwogen voor "track and trace"-diensten, namaakpreventie, voorraadbeheer en -audits - die allemaal kunnen worden gebruikt om de productkwaliteit of de voedselveiligheid te verbeteren. Zo heeft Walmart bijvoorbeeld een blockchain ingevoerd om producten van boer tot bord te volgen.

Hoewel supply chains waarde hebben, zal de werkelijke impact van blockchain voor de detailhandel afhangen van de ondersteuning van nieuwe ideeën - zoals het gebruik ervan om loyaliteitsprogramma's te transformeren of te vergroten, aldus Gartner. Door middel van getrouwheidskaarten kunnen retailbedrijven klanten bijvoorbeeld digitaal geld aanbieden, zoals bitcoin, dat kan worden ingewisseld voor verschillende andere valuta, goederen of diensten.

"Eenmaal gecombineerd met IoT en kunstmatige intelligentie (AI), heeft blockchain het potentieel om de retail business modellen voor altijd te veranderen, wat een impact heeft op zowel data- als geldstromen en het vermijden van centralisatie van marktmacht," aldus Gartner.

Als gevolg hiervan is Gartner van mening dat blockchain het potentieel heeft om bedrijfsmodellen in alle bedrijfstakken te transformeren, maar de grootste mogelijkheden vragen om volledige blockchain-ecosystemen. Zonder tokenisatie en decentralisatie zullen de meeste industrieën geen echte bedrijfswaarde zien.

Het avontuur om een blockchainconsortium met meerdere bedrijven te creëren is inherent lastig, aldus Garter.

"Radicale veranderingen in decennia oude bedrijfsmethodologieën doorvoeren is in geen enkele situatie te realiseren. De transformatieve aard van blockchain werkt echter op meerdere niveaus tegelijk (proces, bedrijfsmodel, bedrijfsstrategie en industriestructuur), en is afhankelijk van gecoördineerde actie van meerdere bedrijven."

Gartner beveelt in het bijzonder aan dat CIO's:

  • directies en senior leiders informeren over de kansen en uitdagingen in de blockchain die het meest cruciaal zijn voor de business;.
  • thought leadership ontwikkelen binnen IT en de onterechte hype van leveranciers bestrijden;
  • Erop anticiperen dat verschillende industriedomeinen (upstream, midstream, downstream en marketing) en functionele gebieden (zoals de handel in grondstoffen, internationaal cash management, field supply chains en data integriteit) blockchain op verschillende tijdlijnen zullen invoeren;
  • doorgaan met het ontwikkelen van proof-of-concepten, zowel intern als binnen marktconsortia;
  • gecompliceerde uitdagingen verwachten, aangezien de eerste oplossingen waarschijnlijk een combinatie van ingrijpend procesherontwerp, flexibele oplossingontwikkeling, meerdere cloud-integraties en een groot aantal integratiepunten met legacy-systemen zullen zijn.

Related:

Copyright © 2019 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!