“Video moet ondersteunend zijn”

Dankzij de coronapandemie verliep 2020 voor veel bedrijven stormachtiger dan verwacht, maar weinig bedrijven voeren zo op de toppen van de golven als Zoom. Ondanks de nodige heikele momenten ging Zoom echter niet kopje onder. We spraken met Magnus Falk, CIO Advisor.

Zoom
Zoom
Magnus Falk Zoom

Vanaf het moment dat de maatschappij zich genoodzaakt zag over te schakelen naar werken en studeren op afstand, mocht Zoom zich in ongekende belangstelling verheugen. Hoewel er de nodige concurrerende video collaboration oplossingen zijn, wist Zoom zich te onderscheiden met goede audiokwaliteit, lage latencies, gratis beschikbaarheid voor gesprekken tot 40 minuten, een bescheiden prijsstelling voor abonnementen en bovenal zeer goede schaalbaarheid. Die bewees zich in het coronajaar keer op keer, met een groei van 10 miljoen gebruikers in december 2019 naar 300 miljoen in april 2020. Dit was mogelijk door het ontwerp van de applicatie, aldus Falk, van de grond af ontworpen om met virtuele servers op te schalen. Toch was het alle hens aan dek in de eerste weken van de pandemie, waarbij elke nacht duizenden nieuwe virtuele servers online moesten komen.

Uitdagingen

Uitdagingen van een andere aard waren er ook: Zoom werd ingezet voor veel diversere toepassingen dan initieel beoogd, en daarmee kwam de techniek van de applicatie ook onder de loep te liggen. Critici vonden de nodige verbeterpunten op het vlak van beveiliging, waardoor het bedrijf in het defensief werd gedrongen. Hoewel niet alle kritiek even steekhoudend was – de bekende Zoom bombings bijvoorbeeld waren eenvoudig te voorkomen door gebruik te maken van aanwezige privacy-instellingen – viel er wel degelijk het nodige te verbeteren. Zoom zette daar, ere wie ere toekomt, dan ook vol op in, met een op 1 april 202 door CEO Eric Yuan aangekondigd 90-dagen plan voor security-optimalisatie. Op 1 juli kon hij 100 verbeteringen op het vlak van privacy en beveiliging aankondigen. End-to-end encryptie was er daar nog niet een van, maar werd wel aangekondigd – Zoom kondigde deze feature aan op het eigen Zoomtopia event in oktober en rolde deze uiteindelijk in november uit voor alle gebruikers.

Hoe veilig is veilig genoeg?

End-to-end encryptie betekent dat niemand toegang heeft tot de verbinding, behalve de deelnemers aan het gesprek zelf – ook Zoom dus niet. Het is voor velen een gouden standaard, maar brengt in de praktijk ook beperkingen met zich mee. Om die reden was Zoom eerst geen voorstander van deze vorm van encryptie, al communiceerde het bedrijf wel dat het deze voorziening bood, zij het ‘onder een andere definitie’. De discussie daarover lijkt mede aanleiding te zijn geweest om alsnog ‘echte’ E2EE te integreren, al wijst Falk ook in ons gesprek op de nadelen die eraan kleven. Zo is het niet mogelijk om in te bellen via pstn-telefonie, werkt het niet samen met oudere vergaderruimte systemen en zijn ook opnames in de cloud uitgesloten.

Je kan je afvragen of deze vorm van versleuteling de norm zou moeten zijn. Falk vertelt: “Ik hoorde van een security expert die zich zorgen maakte dat zijn moeder theekransjes op Zoom organiseerde. Dan vraag ik me af: waar maak je je dan precies zorgen over?”. Security experts, zo voegt hij toe, vragen om E2EE, terwijl ze tegelijk via een ouderwetse telefoonverbinding inbellen. Die twee zaken sluiten elkaar feitelijk uit. Hij is van mening dat het streven naar E2EE deels wordt veroorzaakt door de bekendheid hiervan dankzij Whatsapp, en de invloed van meningen op social media. “We introduceren E2EE functionaliteit omdat onze klanten erom gevraagd hebben, en het is mooi meegenomen dat dit nu ook aansluit bij onze marketing,” knipoogt Falk. De functie is dan ook optioneel, implementatie ervan is aan de gebruiker. “Dat zal veelal neerkomen op de policy van de organisatie,” aldus Falk.

Dat gezegd hebbende, zal security ‘top of mind’ blijven, vertelt Falk. De ervaringen van het voorjaar van 2020 hebben een blijvende indruk achtergelaten: Zoom heeft geluisterd naar de feedback en het platform loopt nu naar eigen zeggen voorop qua privacy en security.

Voordelen van verbreding

Hoewel het veel over security is gegaan, zeker tussen april en juli 2020, heeft Zoom ook de nodige andere features uitgerold, vaak aangevraagd door de gebruikers. Bijvoorbeeld op audiogebied. Zoom zich naar onze mening (als gebruikers van zo ongeveer elk denkbaar video conferencing platform) in het bijzonder vanwege de audiokwaliteit. Die is door de bank genomen aanmerkelijk beter dan bij de concurrentie. Interessant is dat audio nog meer aandacht kreeg als direct gevolg van de verbreding van de doelgroep: toen Zoom werd ingezet voor zaken als live weergave van optredens en muzieklessen, bleek dat de geluidskwaliteit niet voldoende was voor muziekweergave. Om die reden implementeerde Zoom een high-fidelity modus, met een sterk verbeterde weergave dankzij een betere audio codec, zonder compressie.

Ook het toevoegen van betaalfunctionaliteit komt hieruit voort, en leidde uiteindelijk tot de introductie van een compleet platform voor online dienstverlening op basis van video, OnZoom.

Hybride werken

Verandering en uitbreiding van functionaliteit komt niet alleen uit de nieuwe doelgroep, ook de oorspronkelijke klantenkring van zakelijke afnemers ziet zich genoodzaakt opnieuw na te denken over vergaderen en de rol van video conferencing daarin. Falk haalt het voorbeeld aan dat teams die op afstand samenwerken permanent een Zoom room openhouden om te overleggen – en ook wanneer werknemers wél naar kantoor komen, maar gepaste afstand moeten houden, wordt dit toegepast. Hiermee wordt een soort continue gedeelde aanwezigheid gecreëerd, zelfs als fysieke aanwezigheid in dezelfde ruimte niet mogelijk is. Falk geeft toe dat dit ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt, het vereist dat mensen elkaar goed kennen en vertrouwen. Voor thuiswerkers zijn devices als de Dten ME potentieel interessant om naast de werkplek pc actief te hebben voor continu virtueel contact met collega’s. Qua infrastructuur ziet hij vanuit Zoom in elk geval geen uitdagingen voor dergelijke toepassingen. De uitdaging zit eerder in waar thuiswerkers zich al mee geconfronteerd zien, het scheiden van werk en privéleven. Falk poneert hier wel een interessante retorische vraag: in hoeverre is dat echt een probleem? Dat zal per persoon verschillen, maar de kans is groot dat iedereen zal moeten wennen aan een permanente andere verhouding tussen de twee als thuiswerken op grote schaal beklijvend blijkt.

Ook in dat geval ziet Falk videoconferencing niet als volledige vervanging van face-to-face meetings: “Video zou ondersteunend moeten zijn voor samenwerken in teams en relaties, je kunt de wens van mensen om samen in een kamer te zijn niet volledig wegnemen.”

Copyright © 2021 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!