Waarom het juist nu tijd is om veranderingen door te voeren

Covid-19 heeft in 2020 voor veel problemen gezorgd, maar ook voor de nodige goede veranderingen bij veel organisaties. In 2021 zal de pandemie een katalysator blijven, betoogt Simon Bennett, CTO EMEA bij Rackspace Technology

De wereld staat sinds begin 2020 volledig op zijn kop, COVID-19 zorgt ervoor dat veel organisaties en bedrijven momenteel in zwaar weer verkeren. Organisaties moesten zich aanpassen en belangrijke strategische keuzes maken: strategische plannen doorvoeren en innoveren, ja of nee? Toch heeft de pandemie ervoor gezorgd dat veel organisaties veranderingen hebben doorgemaakt. Tesco is hier een goed voorbeeld van. De toenmalige CEO Dave Lewis rapporteerde dat de organisatie in een paar weken tijd meer verandering heeft doorgevoerd dan in de afgelopen tien jaar. 

Deze ervaring werd gedeeld in de meeste sectoren. Onderzoek van Rackspace toonde onlangs aan dat de meerderheid van IT-leiders in Europa meldde dat ze als gevolg van de COVID-19-pandemie hun uitgaven hebben moeten verhogen om zich aan te passen aan de nieuwe werkwijze (77%). Veel van deze investeringen waren van cruciaal belang voor de directe operationele continuïteitsplannen van de bedrijven. Je kunt hierbij denken aan het inzetten van tools voor werken op afstand zoals Teams en Zoom (60%) of updaten van de SaaS-oplossingen van het bedrijf met behulp van Microsoft Dynamics of Salesforce (34%).

Een katalysator voor transformatie

Niet alle veranderingen waren reactief of beantwoordden de onmiddellijke uitdagingen waarmee organisaties werden geconfronteerd. De pandemie diende ook als een katalysator voor veel organisaties om hun bestaande digitale transformatieprogramma’s onder de loep te nemen en te versnellen. Van de organisaties die van plan waren om in 2020 af te stappen van de bestaande infrastructuur, meldt 81% dat ze deze plannen als gevolg van de pandemie hebben moeten versnellen. Ook heeft 78% aangegeven het onderzoek naar het gebruik van geavanceerde technologische oplossingen (zoals serverless, artificial intelligence, 5G en IoT) te versnellen.

rackspace simon bennett Rackspace Technology

Simon Bennett, CTO EMEA bij Rackspace Technology

De International Air Transport Association (IATA) is zo'n organisatie die deze onzekere periode heeft gebruikt om een significante transformatie te bewerkstelligen in overeenstemming met haar doel om "leaner, meaner en greener" te worden. De luchtvaartindustrie is zwaar getroffen door COVID-19 en veel luchtvaartmaatschappijen werken slechts op slechts 30% van de eerdere capaciteit. De IATA heeft als reactie daarop besloten de overige tijd te benutten door zich voor te bereiden op de toekomst. Zo onderzoeken ze onder anderen hoe ze de kosten kunnen verlagen en tegelijkertijd  technologische processen kunnen moderniseren en stroomlijnen.

Evaluatie: de basis voor verandering

Op basis van evaluatie van Amazon Web Services (AWS) dat Rackspace Technology heeft begeleid, ontdekte IATA dat het nog steeds met veel verouderde applicaties werkt en geen gebruik maakt van nieuwere functies die het bredere doel van de organisatie 'less is more' ondersteunen. Dit hielp het bedrijf om nieuwe mogelijkheden te identificeren voor het implenteren van geavanceerde technologieën, zoals containers en serverloze applicaties. Het resultaat was snelle winst op het gebied van kostenbesparing, efficiëntie en automatisering.

De mogelijkheid om gebruik te maken van meer innovatieve, op de cloud gebaseerde technologieën was ook een drijfveer voor de belangrijke verandering die Aramex, een wereldwijd opererend logistiekbedrijf, aan het doorvoeren is. Het bedrijf moest de competitie aan gaan met nieuwe spelers die gebruik maken van cloud technologie en hierdoor meer agile konden opereerden. Aramex bevindt zich nu in het midden van een grootschalig digitaal transformatieprogramma. Dit houdt onder andere in het verschuiving van de volledige technologie-infrastructuur van de zeven on-premise datacenters naar AWS, evenals de modernisering van de meer dan 60 on-premise applicaties die volledig worden geherstructureerd met behulp van cloud-native diensten.

Tijd om te handelen

Tijdens de eerste lockdown in Europa zagen we veel bedrijven snel investeren in technologieën die de bedrijfscontinuïteit zouden ondersteunen. De bedrijven waren nog niet ingesteld op het ondersteunen van hun medewerkers die op afstand werkten, maar waren gedwongen om snel veilige oplossingen te implementeren om een significante afname van de productiviteit te voorkomen. IT-teams gingen de uitdaging aan. Velen waren in staat hun organisatie in een paar weken tijd sterker te transformeren dan ze in de voorgaande jaren hadden gedaan.

We zijn onlangs een tweede periode van lockdowns ingegaan in heel Europa en het is hierdoor belangrijker dan ooit dat directeuren en IT-leiders zich niet alleen richten op het hier en nu. Hoewel we allemaal hoop hebben dat 2021 een minder roerig jaar wordt, kan niemand echt voorspellen wat de gevolgen van deze pandemie zullen zijn. Organisaties moeten gaan nadenken over wat ze nodig hebben om deze onzekerheid tijd te doorstaan.

Zoek je naar manieren om de competitie met nieuwe cloud-native spelers in de branche aan te gaan? Of misschien wil je ervoor zorgen dat je organisatie haar activiteiten kan aanpassen aan de sterk fluctuerende marktvraag.

Hoewel sommigen het gevoel hebben dat 2020 een verloren jaar is geweest waarin veel plannen teniet zijn gegaan, hebben veel bedrijfs- en IT-leiders belangrijke digitale transformaties in gang gezet en manieren gevonden om klanten te blijven verrassen. Toonaangevende bedrijven hebben deze periode gebruikt om na te denken over hun toekomstperspectief en richten zich op het realiseren van deze doelen. Waar het naar mijn mening op neerkomt is het volgende: organisaties die zich alleen richten op het aanpakken van het hier en nu zullen achterblijven als we weer als vanouds gaan opereren - of in ieder geval in het nieuwe normaal.  

Related:

Copyright © 2021 IDG Communications, Inc.

Discover what your peers are reading. Sign up for our FREE email newsletters today!