K V S S Rajeshwara Rao

  • GM - IT
    Visakhapatnam Steel Plant, RINL